Danh sách bài tập thực hành C/C++

Danh sách bài tập thực hành C/C++

PHẦN 1: BÀI TẬP CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

Bài 1.    Viết chương trình xuất dòng chữ

                           “HELLO WORLD”

Bài 2.    Viết chương trình xuất bảng tên

             

Bài 3.    Viết chương trình tính 

Bài 4.    Viết chương trình nhập tên khách hàng khai báo chuỗi, Tháng, Số chỉ cũ, Số chỉ mới, Số kwh tiêu thụ và đơn giá. Tính số tiền phải trả

Bài 5.    Viết chương trình xuất thông tin của một mặt hàng:

Bài 6.    Viết chương trình cho biết mã Ascii của một phím được nhập từ bàn phím.

Bài 7.    Viết chương trình nhập chiều dài,rộng. Tính P,S của hình chữ nhật.

Bài 8.    Viết chương trình nhập bán kính R. Tính P,S của hình tròn.

Bài 9.    Viết chương trình nhập 3 cạnh tam giác a,b,c. Tính P,S của tam giác 

Bài 10. Viết chương trình giải và biện luận các phương trình sau:

          ptbI:  ax + b =0

·         ptbII: ax2 + bx + c = 0

Bài 11. (*)Viết chương trình mô phỏng một máy tính cơ bản gồm có: + , - , * , / , sqrt ,…

Bài 12. Viết chương trình đọc một số nguyên có 2 chữ số

·         Ví dụ: Nhập số: 14 => Đọc: mười bốn

Bài 13. Viết chương trình xử lý số nguyên gồm có 4 chữ sau (ví dụ: N=1234)

a/ Chữ số cuối là 4;

b/ Chữ số đầu là 1;

c/ Tổng các chữ số 1234 là 10;

d/ Số đảo ngược của 1234 là 4321;

Bài 14. Viết chương trình xuất bảng cửu chương thứ n (n nhập từ bàn phím)

Bài 15. Viết chương trình xuất n bảng cửu chương (n nhập từ bàn phím)

Bài 16. Viết chương trình xuất 9 bảng cửu chương cùng lúc trên màn hình

Bài 17. Viết chương trình sắp xếp thứ tự 3 số nguyên a,b,c nhập từ bàn phím

Bài 18. Viết chương trình tính n! (n nhập từ bàn phím).

Bài 19. Viết chương trình liệt kê các ước số của số nguyên dương N (N nhập từ bàn phím).

Bài 20. Viết chương trình ltính tổng các ước số của số nguyên dương N (N nhập từ bàn phím).

Bài 21. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên có là số nguyên tố hay không?

Bài 22. Viết chương trình xuất ra n số nguyên nguyên tố đầu tiên.

·         Ví dụ:nhập n=3 =>2     3        5

Bài 23. Viết chương trình xuất ra các số nguyên nguyên tốnhỏ hơn n (n nhập từ bàn phím).

·         Ví dụ:nhập n=6 =>2     3        5

Bài 24. Viết chương trình thực hiện vẽ các hình sau:

Tags: 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 6.3 (6 votes)
Ảnh của Binh Tran Thanh

Drupal Consultant

Started my career as a drupal8 developer in EM Solutions . I love learning Web technologies like HTML, CSS, PHP, Jquery Ajax and Drupal backend . Currently working as a drupal backend developer.

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Bà Josephine Chow, Đồng sáng lập và Trưởng bộ phận mở rộng thị trường

ShopBack dự kiến hoạt động chính thức ở Việt Nam vào quý II năm 2020

ShopBack dự kiến hoạt động chính thức ở Việt Nam vào quý II khi vừa nhận thêm 30 triệu USD vốn đầu tư.

Ví dụ đơn giản về sử dụng PHPUnit và Drupal 8 năm 2015

Ví dụ đơn giản về sử dụng PHPUnit và Drupal 8 năm 2015

So, instead of duplicating what’s already out there, I’m going to focus on some principles 

New eBook Collects All of the Emails that Steve Jobs Sent Over the Years

New eBook Collects All of the Emails that Steve Jobs Sent Over the Years

Steve Jobs was know for sporadically emailing fans and random inquirers from his public Apple email address.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung