HTML cơ bản

HTML cơ bản

HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản), Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ, mỗi tag có một công dụng riêng và bạn có thể tự định nghĩa một tag html cho riêng bạn.

Cấu trúc html bao gồm các thể chính:
<!--
<HTML>
	<HEAD>
		<TITLE>tiêu đề</TITLE>
	</HEAD>
	<BODY Các tham số>
	    ... nội dung chính
	</BODY>
</HTML>
-->
 • Thẻ html: là thẻ bao quanh các thẻ nằm trong file html.
 • Thẻ head: xác định phần mở đầu cho tài liệu, bao gồm tiêu đề trang, meta…
 • Thẻ body: Thẻ này được sử dụng để xác định phần nội dung chính của tài liệu.Trong phần thân có thể chứa các thông tin định dạng nhất định được đặt trong tham số: đặt ảnh nền cho tài liệu, màu nền, màu văn bản, siêu liên kết, lề cho trang tài liệu…
Các thẻ định dạng khối:
<!--
<P></P>
<H1></H1>,<H2></H2>,...,<H6></H6>
<PRE></PRE>
-->
 • Thẻ P: Được dùng để định dạng đánh dấu một đoạn văn bản.
 • Thẻ H1, H2…: Được dùng để đánh dấu đề mục trong văn bản.
 • Thẻ Br: định dạng xuống dòng văn bản.
 • Thẻ Bre: Được dùng để giới hạn đoạn văn bản được định dạng sẵn.Văn bản đặt trong thẻ này sẽ được thể hiện giống như khi chúng được đánh vào.
Các thẻ định dạng danh sách:

Danh sách không theo thứ tự (Unordered List – UL)
Danh sách theo thứ tự (Ordered List – OL)
Thành phần (mục) trong danh sách (List Item – LI)
Cấu trúc:

<!--
<UL>
<LI> Mục thứ nhất</LI>
<LI> Mục thứ hai</LI>
</UL>
//Thẻ này mang tính chất liệt kê.
<OL TYPE=“1/a/A/i/I”>
<LI> Mục thứ nhất</LI>
<LI> Mục thứ hai</LI>
</OL>
//Thẻ mày mang tính đánh số các danh mục
-->
Các thẻ định dạng in ký tự:
<!--
<B>...</B><STRONG>...<STRONG> //In chữ đậm
<I>…</I><EM>...</EM>  //In chữ nghiêng
<U>...</U>  //In chữ gạch chân
<S>...</S><STRIKE>...</STRIKE>	//In chữ bị gạch ngang
<SUP>...</SUP>	//Định dạng chỉ số trên (SuperScript)
<SUB>...</SUB>	//Định dạng chỉ số dưới (SubScript))
-->
Định dạng kiểu chữ cho văn bản:
<!--
<FONT FACE = "font-name" COLOR = "color" SIZE = n>
  nội dung
</FONT>
-->

Thẻ này chọn định dạng font chữ, màu chữ: bạn có thể nhập tên hay code màu, size là cỡ chứ phải nhập là số nguyên dương.

Văn bản siêu liên kết:

Văn bản siêu liên kết hay siêu văn bản là một từ, một cụm từ hay một câu trên trang Web được dùng để liên kết đến một trang web khác.

<!--
<A HREF	= url NAME = name TITLE	= title TARGET =_blank/ _self>
  ...nội dung siêu văn bản
</A>
-->

HREF: là địa chỉ(URL) trang web cần liên kết.
TAGET: chỉ định mở ra của sổ mới, tab mới hay mở liên kết tại cửa sổ hiện tại.

Định dạng đường thẳng nằm ngang:
<!--

<hr ALIGN = LEFT/CENTER/RIGHT COLOR = color SIZE = n WIDTH = width />

-->
 • ALIGN: canh lề: trái, giữa, phải.
 • COLOR: màu của đường kẻ.
 • SIZE: cỡ đường kẻ.
 • WIDTH: độ rộng của đường kẻ.
Cú pháp tạo bảng:
<!--
<TABLE>
<TR>
<TD>nội dung ô</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE>...</TABLE>
 //định nghĩa một bảng.
<TR>...</TR>
 //định nghĩa một dòng.
<TD>...</TD>
 //định nghĩa một ô.
-->

Trong đó:

 • ALIGN = LEFT/CENTER/RIGHT: Căn lề theo chiều ngang.
 • VALIGN = TOP/MIDDLE/BOTTOM :Căn lề theo chiều đứng.
 • BORDER = n: Kích thước đường biên.
 • BACKGROUND = url: Ảnh nền.
 • BGCOLOR = color: Màu nền.
 • CELLSPACING = n: Khoảng cách giữa các ô trong bảng.
 • CELLPADDING = n: Khoảng cách giữa biên ô đến nội dung ô.
 • COLSPAN = n: Ô sẽ trải dài trên bao nhiêu cột.
 • ROWSPAN = n: Ô sẽ trải dài trên bao nhiêu dòng.

Kết luận:
Vậy ta vừa bít được một số thẻ cơ bản trong HTML. HTML thì nhìu vô biên tuy nhiên việc gì cũng từ nhỏ đến lớn chúng ta sẽ học từ từ, hãy comment góp ý nha!

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
5 Free Windows 7 Product Key Finder

5 Free Windows 7 Product Key Finder

Lost your Windows 7 OS Product / Serial key, don,t worry there are lots of tool available which allows you to find and recover Windows 7 Product key easily

Apple sẽ trình làng iMac TV trước Siri HDTV?

Apple sẽ trình làng iMac TV trước Siri HDTV?

Nhà phân tích Brian Blair của hãng Wedge Partners vừa tiết lộ rằng, hãng Apple sẽ trình làng mẫu thiết bị iMac có tích hợp TV trước khi chính thức tung ra một sản phẩm TV hoàn chỉnh.

A review of the Samsung GALAXY Tab 10.1

A review of the Samsung GALAXY Tab 10.1

The Samsung GALAXY Tab 10.1 is seen as Samsungs response to iPad 2 tablet. This sleek phone features a wide screen display that is both sharp and bright, yet fitted in a body that is super slim.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung