Nhớ nhớ thương thương góc phố quen

Góc phố thân quen ban mai bình yên…

Nhớ nhớ thương thương góc phố quen!

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)