Viết chương trình đếm các ký tự chữ trong xâu Pascal

Viết chương trình đếm các ký tự chữ trong xâu Pascal

Ôn tập Từ khóa

Các từ khoá là các từ dành riêng của Pascal mà người lập trình có thể sử dụng chúng trong chương trình để thiết kế chương trình. Không được dùng từ khoá để đặt cho các tên riêng như tên biến, tên kiểu, tên hàm…

Một số từ khoá của Pascal gồm:

 • And External Mod Shr
 • Array File Nil String
 • Begin For Not Then
 • Case Function Object To
 • Const Goto Of Type
 • Constructor If Or Unit
 • Div Implementation Packed Until
 • Do In Procedure Uses
 • Downto Inline Program Var
 • Else Interface Record Virtual
 • End Label Repeat While
 • Set Shl With Xor

Bài giải

Program Dem_kytu;

Uses crt;

Var I,dem_chu, dem_so, tong: integer;

S: string;

Begin

  Clrscr;

  Write('Nhap xau S: '); Readln(S);

  Dem_chu:=0;

  For i:=1 to length(S) do

  If S[i] in ['A'..'Z']+['a'..'z'] then

  Dem_chu:=dem_chu+1 else

  Dem_so:=dem_so+1;
  
  tong:= Dem_so + Dem_chu;

  Writeln('Trong xau S co tat ca ',tong,' ky tu');
  
  readln;

End.

Hình minh họa

Hình minh họa

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Giới thiệu RDF UI (Schema.org Mappings), cài đặt trong Drupal 8 năm 2015

Giới thiệu RDF UI (Schema.org Mappings), cài đặt trong Drupal 8 năm 2015

RDF UI can be easily installed using the Drush command line tool for Drupal

Candy Crush - ứng dụng hot nhất trên iPhone năm 2013

Candy Crush - ứng dụng hot nhất trên iPhone năm 2013

Apple đã công bố những chương trình miễn phí được tải nhiều nhất trên hệ điều hành iOS và nhiều trong số đó là các ứng dụng rất quen thuộc với người sử dụng tại Việt Nam.

9 khái niệm configuration Management trong Drupal 8

9 khái niệm configuration Management trong Drupal 8

In this article I highlight nine concepts that are key to understanding the configuration system. 

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung