Viết chương trình đếm các ký tự chữ trong xâu Pascal

Viết chương trình đếm các ký tự chữ trong xâu Pascal

Ôn tập Từ khóa

Các từ khoá là các từ dành riêng của Pascal mà người lập trình có thể sử dụng chúng trong chương trình để thiết kế chương trình. Không được dùng từ khoá để đặt cho các tên riêng như tên biến, tên kiểu, tên hàm…

Một số từ khoá của Pascal gồm:

 • And External Mod Shr
 • Array File Nil String
 • Begin For Not Then
 • Case Function Object To
 • Const Goto Of Type
 • Constructor If Or Unit
 • Div Implementation Packed Until
 • Do In Procedure Uses
 • Downto Inline Program Var
 • Else Interface Record Virtual
 • End Label Repeat While
 • Set Shl With Xor

Bài giải

Program Dem_kytu;

Uses crt;

Var I,dem_chu, dem_so, tong: integer;

S: string;

Begin

  Clrscr;

  Write('Nhap xau S: '); Readln(S);

  Dem_chu:=0;

  For i:=1 to length(S) do

  If S[i] in ['A'..'Z']+['a'..'z'] then

  Dem_chu:=dem_chu+1 else

  Dem_so:=dem_so+1;
  
  tong:= Dem_so + Dem_chu;

  Writeln('Trong xau S co tat ca ',tong,' ky tu');
  
  readln;

End.

Hình minh họa

Hình minh họa

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cách chèn Captions vào Drupal Images with jCaption

Cách chèn Captions vào Drupal Images with jCaption

jCaption allows you to add captions to your Drupal images, no matter what editor you're using.

Bài tập thực hành PSR-0 và PSR-4

Bài tập thực hành PSR-0 và PSR-4

The practical path forward wasn't clear and when I started asking around I found differing opinions.

Kaspersky công bố phiên bản năm 2013 và chương trình Kaspersky Care

Kaspersky công bố phiên bản năm 2013 và chương trình Kaspersky Care

Ngày 16/10, Kaspersky Lab phối hợp cùng Công ty TNHH Bảo Mật Nam Trường Sơn đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm Kaspersky 2013 phiên bản tiếng việt “Sẵn sàng cho 20 triệu lượt download”

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer