Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

ÔN TẬP XÂU KÝ TỰ (STRING)

TYPE TênKiểu = STRING[Max];

VAR     Tên biến : TênKiểu;

hoặc khai báo biến trực tiếp:

VAR    Tên biến : STRING[Max];

Trong đó Max là số ký tự tối đa có thể chứa trong chuỗi (Max Î [0,255]). Nếu không có khai báo [Max] thì số ký tự mặ mặc định trong chuỗi là 255.

Ví dụ:

Type        Hoten = String[30];
St80 = String[80];
Var         Name : Hoten;
Line : St80;
St : String; {St có tối đa là 255 ký tự}

Bài 1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Bài giải đổi sang chữ thường

Program Chuoi_Chu_Thuong;
Uses Crt;
Var i,l:integer;
st:string[50];

Begin

  Clrscr;
  Writeln('DOI CHUOI SANG CHUOI CHU THUONG');
  Write('Nhap chuoi ky tu: '); Readln(st);
  For i:=1 to length(st) do
    If (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then st[i]:= chr(ord(st[i])+32);
  Writeln;
  Writeln('Chuoi doi thanh chu thuong la : '); Writeln(st);
  Writeln;

  Readln;

End.

Screenshot cho dễ hiểu

Bài 1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Bài 2 : Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Bài 2 giải khá giống bài trên

Program Chuoi_Chu_Thuong;
Uses Crt;
Var i,l:integer;
st:string[50];

Begin
  Clrscr;
  Writeln('DOI CHUOI SANG CHUOI CHU THUONG');
  Write('Nhap chuoi ky tu: '); Readln(st);
  For i:=1 to length(st) do
    If (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then st[i]:= chr(ord(st[i])+32);
  Writeln;
  Writeln('Chuoi doi thanh chu thuong la : '); Writeln(st);
  Writeln;
  l:=length(st);
  st[l]:=upcase(st[l]);
  For i:=l downto 2 do
  If st[i]=' ' then st[i-1]:=upcase(st[i-1]);
  Writeln('Chuoi cac ky tu cuoi cua tu la ky tu hoa: ');
  Writeln(st);

  Readln;

End.

Screenshot giúp tưởng tượng

Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Chuyên gia CNTT Đức được cảnh báo Windows 8 quá nguy hiểm

Chuyên gia CNTT Đức được cảnh báo Windows 8 quá nguy hiểm

Các chuyên gia CNTT nước này cho rằng cách Windows 8 tương tác TPM 2.0 có thể thành công cụ để Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) thu thập dữ liệu từ máy tính.

Loa dock “hầm hố” của Yamaha dành cho iOS

Loa dock “hầm hố” của Yamaha dành cho iOS

Mới đây, hãng Yamaha đã công bố mẫu loa dock di động mới nhất của mình ra thị trường với tên gọi Yamaha PDX-11. Đây là mẫu dock được thiết kế cho iPod và iPhone của Apple.

Samsung Galaxy get exclusive apps for the Olympics

Samsung Galaxy get exclusive apps for the Olympics

Samsung has teamed-up with Visit Britain to launch “The Best of Britain” app that will be available exclusively on Samsung Galaxy devices.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services