Bài toán xếp hạng cho các em học sinh trong lớp bằng C/C++

Bài toán xếp hạng cho các em học sinh trong lớp bằng C/C++

Bài toán: Lớp học có n học sinh vừa trải qua kỳ thi cuối học kỳ I. Sau khi công bố điểm thi của các học sinh. Giáo viên chủ nhiệm muốn xem thứ tự xếp hạng của mỗi thí sinh.

Giới hạn thời gian : 1 sec.

[Input]

Dữ liệu đầu vào được lưu trong file INPUT.TXT. Dòng đầu chứa số lượng test case. Tiếp theo là danh sách test case.

Dòng đầu theo là số học sinh của hớp. N. ( 10 <= N <= 300000)

Dòng tiếp theo là điểm của các học sinh.Si ( 1 <= ST <= 32000)

[Output]

In ra kết quả ra file OUTPUT.TXT theo mỗi dòng thứ tự xếp hạng của mỗi thí sinh từ 1 cho đến N.

[I/O Example]

Input

2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
10
27 22 15 30 29 12 20 13 6 10

Output

10 9 8 7 6 5 4 3 1 1
3 4 6 1 2 8 5 7 10 9

Chương trình giải:

#include <cstdio>

#include <iostream>

using namespace std;

int N;

int Si[300005];

int ranking[32001];

int repeat[32001];

int maxValue;

int minValue;

int main(int argc, char** argv)

{

 int tc, T, i;

 freopen("INPUT.TXT", "r", stdin);

 freopen("OUTPUT.TXT", "w", stdout);


 cin >> T;

 for (tc = 0; tc < T; tc++)

 {

 cin >> N;

 int rank = 1;

 fill_n(repeat, 32001, 0);

 maxValue = minValue = 0;

 for (i = 1; i <= N; i++) {

  cin >> Si[i];

  repeat[Si[i]]++;

  maxValue = maxValue < Si[i] ? Si[i] : maxValue;

  minValue = minValue < Si[i] ? minValue : Si[i];

 }

 while (maxValue >= minValue){

  if (repeat[maxValue] > 0){

  ranking[maxValue] = rank;

  rank += repeat[maxValue];

  }


  maxValue--;


 }

 for (int i = 1; i <= N; i++){

  cout << ranking[Si[i]] << " ";

 }

 cout << endl;

 }

 return 0;//Your program should return 0 on normal termination.

}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Quản lý Drupal Content Layout với Panelizer

By default, the fields in a content type are displayed from vertically, one field after another. For simple content types, this might not be a bad thing, but if you want some variation in the way your content fields lay out, you have options.

Mobile onpage SEO cho wapsite

Mobile onpage SEO cho wapsite

Đơn giản vì bạn tạo lập Wapsite và google có cơ chế riêng để index wapsite của bạn.Nó dựa vào kết quả này để ưu tiên nội dung của bạn khi người dùng search từ mobile . Bạn có thể thấy biểu tượng đt màu xanh ở bên phải kết quả nếu google nhận dạng đó là wapsite.

5 Thương vụ mua lại "khôn ngoan" nhất của Apple

5 Thương vụ mua lại "khôn ngoan" nhất của Apple

Cùng ngược dòng thời gian để điểm lại những thương vụ "làm nên lịch sử" của Apple!