Viết chương trình chuyển xâu mới bằng cách thay các dấu chấm than (!) thành dấu (.)

Viết chương trình chuyển xâu mới bằng cách thay các dấu chấm than (!) thành dấu (.)

Nhập sâu S. Viết chương trình chuyển xâu mới bằng cách thay các dấu chấm than (!) thành dấu (.)

Ôn tập

Bộ ký tự, ký hiệu trong ngôn ngữ Pascal

 • 26 chữ cái la tinh lớn: A,…,Z
 • 26 chữ cái la tinh nhỏ: a,…,z
 • Dấu gạch dưới: _
 • Bộ chữ số thập phân: 0,…,9
 • Các ký hiệu toán học: + – * / = < > ( )
 • Các ký hiệu đặc biệt: . , ‘ : ; [] ? %
 • @ | ! & # $ {}
 • Khoảng trắng- ký tự cách.

Bài giải

Program Xoa_dau;

uses crt;

var st:string;

i,d:integer;

begin

  clrscr;

  write('Nhap xau:'); readln(st);

  d:=length(st);

  writeln('Xau vua nhap la: ',st);

  for i:=1 to d do

   if st[i]='!' then st[i]:='.';

  writeln('Xau thay the la: ',st);

  readln;

end.

Hình Minh Họa

Xau ky tu

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7 (3 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Hướng dẫn tạo multi-step forms có sử dụng ctools multistep wizard

In the previous post I gave an example of Ctools modal API as being operated with a single form. In this one you'll be given an insight into my experiences with another powerful tool, namely Ctools multistep wizard as being used with or without the modal API involvement.

Khác biệt cơ bản giữa Windows 32-bit và 64-bit

So sánh sự khác nhau giữa Windows 32-bit và 64-bit

Chúng ta thường nghe đến cụm từ hệ điều hành Windows "32-bit" và “64-bit”. Đây không phải là một khái niệm mới mà đã được xuất hiện từ cách đây khá lâu. Vậy điểm khác biệt của chúng là gì? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Hướng dẫn Drupal 8 Theming Fundamentals phần 1

Hướng dẫn Drupal 8 Theming Fundamentals phần 1

We’re going to begin by building the bare minimum required to get our theme working.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung