Viết chương trình chuyển xâu mới bằng cách thay các dấu chấm than (!) thành dấu (.)

Viết chương trình chuyển xâu mới bằng cách thay các dấu chấm than (!) thành dấu (.)

Nhập sâu S. Viết chương trình chuyển xâu mới bằng cách thay các dấu chấm than (!) thành dấu (.)

Ôn tập

Bộ ký tự, ký hiệu trong ngôn ngữ Pascal

 • 26 chữ cái la tinh lớn: A,…,Z
 • 26 chữ cái la tinh nhỏ: a,…,z
 • Dấu gạch dưới: _
 • Bộ chữ số thập phân: 0,…,9
 • Các ký hiệu toán học: + – * / = < > ( )
 • Các ký hiệu đặc biệt: . , ‘ : ; [] ? %
 • @ | ! & # $ {}
 • Khoảng trắng- ký tự cách.

Bài giải

Program Xoa_dau;

uses crt;

var st:string;

i,d:integer;

begin

  clrscr;

  write('Nhap xau:'); readln(st);

  d:=length(st);

  writeln('Xau vua nhap la: ',st);

  for i:=1 to d do

   if st[i]='!' then st[i]:='.';

  writeln('Xau thay the la: ',st);

  readln;

end.

Hình Minh Họa

Xau ky tu

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7 (3 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Sự khác nhau Route, Path, URL, URI, Link, Menu item trong Drupal 8

Sự khác nhau Route, Path, URL, URI, Link, Menu item trong Drupal 8

A nice article from KatteKrab (Donna Benjamin) covering terms in the Drupal context. These kinds of post are very handy indeed.

Vì sao Android, iOS thành công trong khi Windows Phone, WebOS thất bại?

Vì sao Android, iOS thành công trong khi Windows Phone, WebOS thất bại?

Hiện nay trên thị trường thiết bị di động như smartphone, tablet có tới dăm bảy HĐH cùng song hành tồn tại.

Sử Dụng Google Docs Không Cần Đăng Nhập Tài Khoản

Sử Dụng Google Docs Không Cần Đăng Nhập Tài Khoản

Ngoài phiên bản đầy đủ yêu cầu người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản Google để lưu trữ và chia sẻ, Google cũng tạo ra một công cụ Demo Google Docs...

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung