Viết chương trình chuyển xâu mới bằng cách thay các dấu chấm than (!) thành dấu (.)

Viết chương trình chuyển xâu mới bằng cách thay các dấu chấm than (!) thành dấu (.)

Nhập sâu S. Viết chương trình chuyển xâu mới bằng cách thay các dấu chấm than (!) thành dấu (.)

Ôn tập

Bộ ký tự, ký hiệu trong ngôn ngữ Pascal

 • 26 chữ cái la tinh lớn: A,…,Z
 • 26 chữ cái la tinh nhỏ: a,…,z
 • Dấu gạch dưới: _
 • Bộ chữ số thập phân: 0,…,9
 • Các ký hiệu toán học: + – * / = < > ( )
 • Các ký hiệu đặc biệt: . , ‘ : ; [] ? %
 • @ | ! & # $ {}
 • Khoảng trắng- ký tự cách.

Bài giải

Program Xoa_dau;

uses crt;

var st:string;

i,d:integer;

begin

  clrscr;

  write('Nhap xau:'); readln(st);

  d:=length(st);

  writeln('Xau vua nhap la: ',st);

  for i:=1 to d do

   if st[i]='!' then st[i]:='.';

  writeln('Xau thay the la: ',st);

  readln;

end.

Hình Minh Họa

Xau ky tu

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Khác biệt cơ bản giữa Windows 32-bit và 64-bit

So sánh sự khác nhau giữa Windows 32-bit và 64-bit

Chúng ta thường nghe đến cụm từ hệ điều hành Windows "32-bit" và “64-bit”. Đây không phải là một khái niệm mới mà đã được xuất hiện từ cách đây khá lâu. Vậy điểm khác biệt của chúng là gì? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Chạy Drupal 7 trên HipHop Virtual Machine tuyệt vời

Chạy Drupal 7 trên HipHop Virtual Machine tuyệt vời

Official HHVM packages are only distributed for Ubuntu and Debian, but thankfully some enterprising people have packaged them up for CentOS

www.servercheck.in - mô tả dự án

www.servercheck.in - mô tả dự án

Server Check.in was built to be a simple, inexpensive website and server monitor. You can monitor up to five sites and servers using HTTP status checks (making sure your web server is responding with a '200 OK' when someone requests a page) or simple pings (to make sure a server is online).

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer