Tạo playlist trong Windows Media Palyer với C#

Tạo playlist trong Windows Media Palyer với C#

Phương thức sau tạo playlist cho 1 control WindowsMediaPlayer.

private void CreatePlayLis(String folder,string extendsion)

{

string myPlaylist = “Sample”;

WMPLib.IWMPPlaylist pl;

WMPLib.IWMPPlaylistArray plItems;

plItems = windowsMediaPlayer.playlistCollection.getByName(myPlaylist);


if (plItems.count == 0)

pl = windowsMediaPlayer.playlistCollection.newPlaylist(myPlaylist);

else

pl = plItems.Item(0);


DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(folder);

FileInfo[] files = dir.GetFiles(extendsion, SearchOption.AllDirectories);


foreach (FileInfo file in files)

{

string musicFile01 = file.FullName;

string mName = file.Name;

ListViewItem item = new ListViewItem(mName);

musicList.Items.Add(item);


WMPLib.IWMPMedia m1 = windowsMediaPlayer.newMedia(musicFile01);

pl.appendItem(m1);

}

windowsMediaPlayer.currentPlaylist = pl;

windowsMediaPlayer.Ctlcontrols.play();

}

Bạn tạo 1 thể hiện của WindowsMediaPlayer controls windowsMediaPlayer sau đó gọi phương thức này trong nút load thư mục chứa các tập tin nhạc.

Các đoạn code còn lại của ứng dụng:

private void tsbLoadDirectry_Click(object sender, EventArgs e)

{

FolderBrowserDialog fld = new FolderBrowserDialog();

fld.SelectedPath = @”E:\Music\hoatau”;

if (fld.ShowDialog(this) == DialogResult.OK)

{

CreatePlayLis(fld.SelectedPath,tscomboExtension.Text);

}

}

private void musicList_DoubleClick(object sender, EventArgs e)

{

try

{

IWMPMedia med= windowsMediaPlayer.currentPlaylist.get_Item(musicList.SelectedIndices[0]);

ListViewItem sel = musicList.SelectedItems[0];

windowsMediaPlayer.Ctlcontrols.playItem(med);

}

catch (Exception)

{

}

}

private void tsbClearPlaylist_Click(object sender, EventArgs e)
{

for (int i = 0; i < windowsMediaPlayer.currentPlaylist.count; i++)

{

IWMPMedia med = windowsMediaPlayer.currentPlaylist.get_Item(i);

windowsMediaPlayer.currentPlaylist.removeItem(med);

}

musicList.Items.Clear();

}

Chúc may mắn!

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7 (1 vote)
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Thiết kế website Drupal - vấn đề bảo mật

Thiết kế website Drupal - vấn đề bảo mật

Vấn đề bảo mật của một trang web là được đề cập rất nhiều trong giai đoạn hiện nay, các cuộc tấn công từ nhóm hacker Mũ Đen gây ra đã gây ra những tổn thất lớn lao

Bill Gates: Máy tính bảng không thích hợp cho giáo dục

Bill Gates: Máy tính bảng không thích hợp cho giáo dục

Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates nghĩ rằng MTB không thể đáp ứng các nhu cầu của giáo dục. Thay vào đó, ông cho rằng máy tính giá thấp sẽ là một giải pháp tốt vì nó sẽ giúp sinh viên có thể tương tác tốt hơn.

Những tips cần thiết đọc đề làm việc với Drupal 8

Những tips cần thiết đọc đề làm việc với Drupal 8

One useful thing during my D8 learning that I came across is that you can find out whether a certain function has 'gone away' or has been replaced by something else in D8.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services