Bài 7: Xuất kết quả report ra Excel, PDF

Bài 7: Xuất kết quả report ra Excel, PDF

Đọc mấy bài ở trên các bạn chắc đã nắm đc sơ sơ về crytal report rùi, giờ nói thêm về việc trích xuất ra các định dạng của Excel hoặc PDF

Các bạn cỏ thể sử dụng ExportOptions để tùy chỉnh các định dạng trích xuất. Quay lại bài đầu tiên, ta thêm 2 cái button nữa,sau khi đã tạo và hiển thị thành công report, ta có thể export ra pdf hoặc excel.

Đây là export ra 1 file excel (file test.xls sẽ dc tạo ở ổ C)

try
      {
        ExportOptions CrExportOptions;

        DiskFileDestinationOptions CrDiskFileDestinationOptions = new DiskFileDestinationOptions();
        ExcelFormatOptions CrFormatTypeOptions = new ExcelFormatOptions();
        CrDiskFileDestinationOptions.DiskFileName = "c:\\test.xls";
        CrExportOptions = cryRpt.ExportOptions;
        CrExportOptions.ExportDestinationType = ExportDestinationType.DiskFile;
        CrExportOptions.ExportFormatType = ExportFormatType.Excel;
        CrExportOptions.DestinationOptions = CrDiskFileDestinationOptions;
        CrExportOptions.FormatOptions = CrFormatTypeOptions;
        cryRpt.Export();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }

Export ra pdf :

try
      {
        ExportOptions CrExportOptions;
        DiskFileDestinationOptions CrDiskFileDestinationOptions = new DiskFileDestinationOptions();
        PdfRtfWordFormatOptions CrFormatTypeOptions = new PdfRtfWordFormatOptions();
        CrDiskFileDestinationOptions.DiskFileName = "C:\\test.pdf";
        CrExportOptions = cryRpt.ExportOptions;
        {
          CrExportOptions.ExportDestinationType = ExportDestinationType.DiskFile;
          CrExportOptions.ExportFormatType = ExportFormatType.PortableDocFormat;
          CrExportOptions.DestinationOptions = CrDiskFileDestinationOptions;
          CrExportOptions.FormatOptions = CrFormatTypeOptions;
        }
        cryRpt.Export();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
www.zini.vn - mạng xã hội của VNG - Việt Nam
www.zini.vn - mạng xã hội của VNG - Việt Nam

Hôm qua 1/4 VNG đã cho ra mắt dịch vụ tiểu blog Zini, cạnh tranh đồng thời với Twitter, Facebook, Google+ và đối thủ tại Việt Nam là LinkHay của VCCorp.

Web service REST sẽ tuân thủ theo bốn nguyên tắc thiết kế cơ bản
Web service REST sẽ tuân thủ theo bốn nguyên tắc thiết kế cơ bản

REST (Representational State Transfer) đã được chọn sử dụng rộng rãi thay cho Web service dựa trên SOAP và WSDL

Giới thiệu 3 loại Plugin System trong Drupal 8

The D8 plugin system provides a set of guidelines and reusable code components to allow developers to expose pluggable components within their code