Chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Câu 1: Xây dựng chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Ax2 + Bx + C = 0 ( A ≠ 0)

Thiết kế giao diện chương trình theo màn hình mẫu

a) Chỉ cho phép thao tác các textbox A, B, C, nút lệnh “Nhập”, nút lệnh “giải”

b) Nút lệnh nhập: Xóa toàn bộ nội dung của các ô : A, B, C

c) Nút lệnh giải :

Nếu A = 0 hiển thị MessageBox thông báo “Hệ số A phải khác không”.

Ngược lại (A ≠ 0) thực hiện giải phương trình bậc hai theo qui trình sau

• Bước 1: Thực hiện tính Delta = B*B – 4*A*C

• Bước 2: So sánh Delta

- Nếu Delta < 0 thì Đổi màu Lable “phương trình vô nghiệm”

- Ngược lại ( nghĩa là Delta ≥0)

 Nếu Delta = 0 thì  Tính nghiệm x1=x2 = (- b)/(2*A)

 Ngược lại ( tức Delta > 0)  Tính hai nghiệm: x1 = (- b + sqr(Delta))/(2*A), x2 = (- b - sqr(Delta))/(2*A)

• Bước 3: Kết thúc quá trình giải

Nút “Close”: hiển thị thông báo “Bạn có muốn thoát chương trình không ?”

Nếu chọn “Yes”: Kết thúc chương trình

Nếu chọn “No”: Quay lại màn hình hiện hành

Câu 2: Thiết kế CSDL với bảng Diemthi như dưới đây

Viết các thủ tục cho phép thêm, sửa, xóa một  Điểm thi

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8 (2 votes)

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
TS Nguyễn Đức Khảm trả lời diệt côn trùng mối
TS Nguyễn Đức Khảm trả lời diệt côn trùng mối

Nhà tôi đợt này xuất hiện mối, liệu dùng nước sôi đổ vào tổ mối có diệt được chúng không

Mobile Local based marketing
Mobile Local based marketing

Mobile, Mobile, Mobile : 2014 : Dùng Mobile duyệt web nhiều hơn cả máy để bàn.

Apple: Gã khổng lồ “tự ăn thịt chính mình”
Apple: Gã khổng lồ “tự ăn thịt chính mình”

Con đường trở thành công ty giá trị nhất hành tinh của Apple với phương châm thiết kế sản phẩm là yếu tố hàng đầu và chiến lược tự "ăn thịt" chính mình.