Bài 3: Tạo reports từ DataSet

Bài 3: Tạo reports từ DataSet

Mấy bài trước tui chỉ tạo report từ database, ở bài này tui sẽ tạo 1 report từ DataSet coi sao nhé. Tạo 1 project winform mới, add thêm vào 1 DataSet,giữ nguyên các thông tin mặc định của nó,trên DataSet đó ta tạo ra 1 datatable có 2 column là ID và Item

Bài 3: Tạo reports từ DataSet

Bây giờ ta sẽ tạo 1 report từ DataSet mới tạo ra. Vào menu Project->Add new item, chọn crytal report như mấy cái trên kia, để các thông số mặc định luôn cho tiện. Nhưng ở đây ta ko tạo ra connect tới database nào mà chọn luôn dataset lúc này :

Ở bước kế tiếp, chọn luôn cả 2 column của DataTable trên DataSet lúc nãy nhé

Bây giờ tạo thêm vào form 1 cái button và 1 crystalReportViewer control như mấy cái trước. Tui sẽ tạo dữ liệu đơn giản cho dataset và hiển thị ở report :

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataSet1 ds = new DataSet1();
      DataTable t = ds.Tables.Add("Items");
      t.Columns.Add("id", Type.GetType("System.Int32"));
      t.Columns.Add("Item", Type.GetType("System.String"));

      DataRow r;
      int i = 0;
      for (i = 0; i <= 9; i++)
      {
        r = t.NewRow();
        r["id"] = i;
        r["Item"] = "Item" + i;
        t.Rows.Add(r);
      }

      CrystalReport1 objRpt = new CrystalReport1();
      objRpt.SetDataSource(ds.Tables[1]);
      crystalReportViewer1.ReportSource = objRpt;
      crystalReportViewer1.Refresh();

    }

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Drupal + Javascript: Exploring the Possibilities
Drupal + Javascript: ReactNative, ContentCMS, tabris, NativeScript, Appcelerator Titanium

Much to my chagrin, from numerous conversations with Front-End developers as well as other Full Stack developers

Lưu trữ và quản lý dữ liệu trực tuyến
Lưu trữ và quản lý dữ liệu trực tuyến

Việc chia sẻ hoặc sử dụng tập tin ở nhiều thiết bị, nhiều nơi từng là một việc khá khó khăn

Những “bí ẩn” về cô bạn gái của tỉ phú Facebook
Những “bí ẩn” về cô bạn gái của tỉ phú Facebook

Vì sao trái tim của một tỉ phú trẻ, tài năng, nổi tiếng như Zuckerberg lại bị tan chảy bởi một cô gái có nhan sắc bình thường, không sở hữu thân hình như một siêu mẫu...