CSharp

25 Dec
Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Mình tìm trên mạng thấy có khá nhiều bài viết hướng dẫn cách tạo báo cáo với Crystal Report (tạm viết tắt là CR). Nhiều bạn thích dùng CR bởi tính chuyên nghiệp của nó và CR được sử dụng Free trong Visual Studio. Nhưng CR có một điểm hạn chế là khi đóng gói chương trình mang sang máy khác nó không chạy được. Muốn CR hoạt động được, hoặc là máy khách phải cài Crystal Report (cái này không miễn phí) hoặc là bạn phải đóng kèm ứng dụng của mình một cái Merge Module khá nặng (khoảng 25Mb đối với Crystal Report cho Visual Studio 2005) làm cho bộ Setup của bạn phình to ra.

Read More
25 Dec
Hướng dẫn tạo Crystal Reports trong C# (Phần 2)

Hướng dẫn tạo Crystal Reports trong C# (Phần 2)

Sau khi đã tạo một bản báo cáo trong bài trước (Bài 1) , giờ bạn có thể xem nó sử dụng cả Window Form hoặc ASP.NET . Trong bài này chỉ hướng dẫn để xem nó trong một Window Form mà thôi ...

Read More
25 Dec
Hướng dẫn sử dụng Crystal Reports (Phần 1)

Hướng dẫn sử dụng Crystal Reports (Phần 1)

Bây giờ bạn hãy mở Visual Studio và tạo cho bạn một project mới . Nó có thể tạo trong cả hai ngôn ngữ là VB.NET hoặc C# và nó có thể là một Window Application hoặc ASP.NET . Thiết kế báo cáo với Crystal Report là một kiểu chương trình độc lập .Những bước để làm một Crystal thì giống nhau cho cả hai kiểu chương trình ứng dụng này .

Read More
25 Dec
Tạo Một Crystal Report đầu tiên của bạn

Tạo Một Crystal Report đầu tiên của bạn

Trước khi bạn học về tất cả những cái cơ bản của Crystal Report thì tốt hơn là bây giờ ta sẽ tạo thử một Crystal nhỏ một cách nhanh chóng để bạn hình dung về Crystal Report ...

Read More
18 Dec

Vì sao nên tránh viết SQL trong ứng dụng

Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực hiện chuỗi lệnh SQL đó.

Read More
11 Dec
Mô hình 3-layers, 3-tiers trong lập trình quản lý .Net

Mô hình 3-layers, 3-tiers trong lập trình quản lý .Net

Sau 1 thời gian tìm hiểu và cũng có rất nhiều câu hỏi, mình xin phép giới thiệu lại mô hình này, mong các bạn góp ý để bài viết hoàn thiện hơn!

Read More
07 Dec

Phần 2: Cấu hình chạy Server dưới dạng Windows Services

Tiếp tục với ví dụ trong phần 1, nhưng trong trường hợp này Tôi sẽ không tạo giao diện cho tầng Server, mà Tôi đưa tầng Server về chạy theo dạng Windows Services.

Read More
07 Dec
Phần 1: Ví dụ mẫu .Net Remoting & Windows Services

Phần 1: Ví dụ mẫu .Net Remoting & Windows Services

Tôi hướng dẫn các bạn cách thực hiện .Net Remoting. Sẽ có 3 Project trong solution này. Tầng ProxyObject, tầng Server và tầng Client. Trong đó tầng Server sẽ có giao diện để Start Stop Server, Tầng Client có giao diện để kết nối tới Server để gọi một số phương thức trong tầng ProxyObject.

Read More
07 Dec
Một số ví dụ về Activator trong .Net Remoting C#

Một số ví dụ về Activator trong .Net Remoting C#

Chẳng hạn như từ Server muốn gửi tín hiệu tới để đóng tất cả các Client, hay là hiển thị màn hỉnh cảnh báo

Read More

Các trang