Hướng dẫn thực hành LINQ to SQL

Hướng dẫn thực hành LINQ to SQL

Phần 2: Thao tác với CSDL thông qua LINQ

1  Tạo cơ sở dữ liệu sql

Tạo một  database có  tên là  DemoTuan8,  tạo các bảng có  tên là  Category, Product, Customer, Order, OrderDetail có thuộc tính là kiểu dữ liệu các thuộc tính như sau:

Để chỉnh primary key tự động tăng (auto increment) ta làm như sau:

Mối quan hệ giữa các bảng sẽ như sau:

2  Tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu

Chuyển từ cửa sổ toolbox sang cửa sổ Server explorer

Hướng dẫn thực hành LINQ to SQL

Right click vào Data Connections > Add  Connection để thêm một kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Chọn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server như hình bên dưới

Chọn Server name và database name phù hợp với máy của mình như hình bên dưới (giá trị này thay đổi tùy từng máy)

3.Phát sinh Entity class từ sql table

Right click vào DemoTuan8 > Add > Class

Chọn LINQ to SQL Classes như hình bên dưới

Kéo thả (drag-drop) các bảng (table) tương ứng ở bên trái vào khu vực bên phải để phát sinh class tương ứng cho table đó.

Sau khi kéo tất cả 4 bảng ta được kết quả như sau:

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Chiến dịch bán hàng với Drupal Commerce và MailChimp
Chiến dịch bán hàng với Drupal Commerce và MailChimp

Measuring how much sales are generated from an email campaign becomes easy with Commerce MailChimp module.

Lỗi hao pin iPhone 4S được Apple khắc phục
Lỗi hao pin iPhone 4S được Apple khắc phục

Apple đã chính thức đưa ra phiên bản iOS 5.0.1 để sửa lỗi hao pin mà người dùng gần đây phàn nàn trên các diễn đàn mạng.

Đã có bản Federated Search v2.0 giúp chức năng search đẹp hơn
Đã có bản Federated Search v2.0 giúp chức năng search đẹp hơn

We have released version 2.0 of our Federated Search application and Drupal integration.