Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!

Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!

Bài tập 19 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  int i, n;
  float x, S, T;
  long M, N;
  printf("\nNhap x: ");
  scanf("%f", &x);
  do
  {
  printf("\nNhap n(n >= 1) : ");
  scanf("%d", &n);
   if(n < 1)
   {
     printf("\n N phai >= 1. Xin nhap lai !");
   }

  }while(n < 1);

  S = 1 + x;
  N = 1;
  i = 1;

  while(i <= n)
  {
    T = pow(x, (2 * i + 1));
M = i * 2 + 1;
N = N * M * (M - 1);
S = S + T/N;
i++;
  }
  printf("\nTong la %f", S);
  getch();
  return 0;
}

Cách khác

int main()
{
  int n, x, i, j;
  unsigned long t1, t2;
  float S;
  i = 1;
  j = 1;
  S = 1;
  cout << "Enter x, n: ";
  cin >> x >> n;
  t1 = x;
  t2 = 1;
  while (i <= n+1)
  {
    S = S + (float) t1 / t2;
    t1 = t1 * x * x;
    j = i * 2;
    t2 = t2 * j * (j + 1);
    i++;
  }
  cout << "S = " << S;

  // END MAIN
  system("pause");
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Tuyển sinh khóa học Drupal Themer tại Bình Dương

Môi trường làm việc, Basic HTML, Cơ bản PHP, Basic CSS, HTML5 cho themer, Javasript cho themer, Theme Engine, PHPTemplate:

Hướng dẫn tạo Contextual Filters và Arguments trong Drupal 7

Hướng dẫn tạo Contextual Filters và Arguments trong Drupal 7

In Drupal 6, a key feature in Views was called "arguments". This term made perfect sense to developers, but caused plenty of raised eyebrows amongst news users.

Lộ diện Lenovo ThinkPad X1 Carbon với màn hình cảm ứng

Lộ diện Lenovo ThinkPad X1 Carbon với màn hình cảm ứng

Phiên bản được trang bị màn hình cảm ứng của ultrabook ThinkPad X1 Carbon mang tên ThinkPad X1 Carbon Touch đã được Lenovo tiết lộ trên trang web của mình.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services