Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!

Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!

Bài tập 19 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  int i, n;
  float x, S, T;
  long M, N;
  printf("\nNhap x: ");
  scanf("%f", &x);
  do
  {
  printf("\nNhap n(n >= 1) : ");
  scanf("%d", &n);
   if(n < 1)
   {
     printf("\n N phai >= 1. Xin nhap lai !");
   }

  }while(n < 1);

  S = 1 + x;
  N = 1;
  i = 1;

  while(i <= n)
  {
    T = pow(x, (2 * i + 1));
M = i * 2 + 1;
N = N * M * (M - 1);
S = S + T/N;
i++;
  }
  printf("\nTong la %f", S);
  getch();
  return 0;
}

Cách khác

int main()
{
  int n, x, i, j;
  unsigned long t1, t2;
  float S;
  i = 1;
  j = 1;
  S = 1;
  cout << "Enter x, n: ";
  cin >> x >> n;
  t1 = x;
  t2 = 1;
  while (i <= n+1)
  {
    S = S + (float) t1 / t2;
    t1 = t1 * x * x;
    j = i * 2;
    t2 = t2 * j * (j + 1);
    i++;
  }
  cout << "S = " << S;

  // END MAIN
  system("pause");
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Một số thuật ngữ SEO thông dụng

Một số thuật ngữ SEO thông dụng

404 error là gì? 404 error là thông báo lỗi gửi đi bởi web server khi không tìm thấy tập tin hoặc trang web theo yêu cầu.

Download Vector mẫu lịch tết năm 2020 - file Eps

Download miễn phí Vector mẫu lịch tết năm 2020 - file Eps

Sáng tạo luôn là điều cần thiết dù bạn làm bất cứ việc gì. Nó sẽ tạo ra bản sắc, sự khác biệt không giống với bất kỳ ai. Những mẫu thiệp truyền thống bao giờ cũng mang đến sự nhàm chán.

Khôi phục password cho Drupal 7 bằng Drush

Khôi phục password cho Drupal 7 bằng Drush

Sometimes, whether in testing or other situations, you need to reset a password (often the admin password) for a Drupal site.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services