CSharp

21 Nov
Chèn ảnh vào một SubItem bất kỳ trong ListView

Chèn ảnh vào một SubItem bất kỳ trong ListView

Bạn đã từng sử dụng ListView để hiển thị danh sách bản ghi. Trong ListView, mặc định chỉ cho bạn hiển thị ảnh ở Cột đầu tiên. Vậy làm thếnào để có thể hiển thị ảnh ở 1 SubItem thuộc cột bất kỳ trong ListView? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm được điều đó!

Read More
21 Nov
Trình bày dữ liệu với DataGridView và ComboBox

Trình bày dữ liệu với DataGridView và ComboBox

Bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn mới học lập trình Windows Forms cách đọc và trình bày dữ liệu lên các điều khiển DataGridView và ComboBox. Bài viết này sẽ liên quan đến kiến thức lập trình ADO.NET thao tác với CSDL SQL Server.

Read More
14 Nov
 C# truy cập cơ sở dữ liệu qua ADO.NET

C# truy cập cơ sở dữ liệu qua ADO.NET

Trước khi các máy tính mini và các PC xuất hiện, thế giới CNTT đơn giản hơn rất nhiều. Thời gian đó người ta cho rằng chỉ có các tổ chức rất lớn mới cần đến công nghệ máy tính. Tuy nhiên một vài năm đây, tất cả chúng ta đều có thể sở hữu những chiếc điện thoại di động với sức mạnh tính toán đủ mạnh để có thể xử lý dữ liệu cho một quá trình bắn tên lửa lên mặt trăng

Read More
14 Nov
ADO.Net kết nối thừơng xuyên (Conected Architechture)

ADO.Net kết nối thừơng xuyên (Conected Architechture)

ADO.Net kết nối thừơng xuyên (Conected Architechture)

Read More
02 Nov
Hướng dẫn xây dựng ứng dụng đa cửa sổ bằng MDI form

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng đa cửa sổ bằng MDI form

MÌnh thấy vấn đề này dễ nhưng hình như chưa có bài nào hướng dẫn cái này
Bạn tạo 1 project mới

Read More
17 Oct

Tự biên dịch C# Console bằng DOS với csc.exe

Bạn sử dụng Visual Studio để tạo và biên dịch Project. Và bạn chỉ biết mỗi cách đó?

Read More
18 May
Bài Tập C# Nâng Cao 3 Tier - Load Data Vào ComboBox
20 Mar
Tìm hiểu về Common Type System (CTS) trong .NET Framework

Tìm hiểu về Common Type System (CTS) trong .NET Framework

Common Type System là một phần nền tảng của .NET Framework’s Common Language Runtime (CLR).

Read More
20 Mar

Parse, TryParse, Convert và Casting (Ép kiểu)

Có nhiều cách để có thể chuyển đổi dữ liệu trong C# như sử dụng các phương thức Parse, TryParse, sử dụng lớp Convert hay là đôi khi còn có thể ép kiểu

Read More
20 Mar

Chuyển đổi các kiểu dữ liệu trong C#

Trong C# cung cấp cho chúng ta rất nhiều cách ép kiểu nhưng ở đây tớ chỉ xin giới thiệu tới mọi người 4 cách:

Read More

Các trang