Ngành giáo dục

26 Oct

Giáo dục nghề nghiệp

Trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện từ ba đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

Read More
01 Aug

Bạc Hy Lai cất cánh, nhà báo ở tù

Một cậu bé ôm bó hoa, một bà lão ôm giỏ trái cây, một người đàn ông cầm biểu ngữ có dòng chữ "Ngài sẽ mãi là người bạn tốt của chúng tôi". Khi Bạc Hy Lai xuất hiện cùng với đông đảo vệ sĩ xung quanh, đám đông reo hò.

Read More

Các trang