Tài liệu nói về bênh ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins

>> UNG THƯ GAN GIAI ĐOẠN CUỐI, GIẢI PHÁP TỐI ƯU: LÁ ĐU ĐỦ VÀ SẢ

Tôi có một người bạn, anh ta mắc chứng bịnh ung thư cuống phổi, cục bứu ác tính to bằng cái chén nằm ở cuống phổi. Bác sĩ nói về nhà ăn uống chờ chết, không thể cắt bỏ vì nó nằm sát với động mạch chủ. Tôi đến chơi hỏi thăm, anh ta cho tôi xem hình chụp X-Ray của cục bứu. 

Anh ta đã chữa trị bệnh ung thư bằng phương pháp dưới đây: Không ăn đường, không ăn thịt, cá, cơm, chỉ uống nước xay bằng rau, củ như củ cà rốt, của cải, củ dền, cam, táo ...

Sau ba tháng uống liên tục cục bứu to bằng cái chén thu nhỏ lại chỉ còn bằng cái khu chén, sau chín tháng bứu ung thư biến mất. Bây giờ anh ta khoẻ mạnh làm việc và ăn uống bình thường. Bốn người cùng chứng bệnh ung thư như anh ta chữa bằng phương pháp chemical therapy đã chết hết rồi.

Những chi tiết của bài viết dưới đây rất đúng, tế bào ung thư khi đã không được nuôi dưỡng bằng thịt bò, đường.. thì nó sẽ chết. Nên phổ biến tài liệu này cho mọi người cùng biết.

Thân mến

Một tài liệu nói về bệnh Ung thư

Đột biến của tế bào bình thường thành tế bào ung thư

1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.

1. Mỗi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể. Các tế bào ung thư này không hiển thị trong các thử nghiệm tiêu chuẩn cho đến khi chúng nhân bội ra thành vài tỷ. Khi bác sĩ nói với bệnh nhân ung thư là không còn tế bào ung thư trong cơ thể của họ sau khi điều trị, điều này chỉ có nghĩa là các thử nghiệm không phát hiện ra các tế bào ung thư bởi vì chúng không đạt được kích cỡ đủ lớn để phát hiện được.

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.

2. Các tế bào ung thư xuất hiện từ 6 đến hơn 10 lần trong suốt cuộc đời của một người.

3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.

3. Khi hệ thống miễn dịch của một người mạnh thì các tế bào ung thư sẽ bị hủy diệt và bị ngăn cản không cho nhân bội và hình thành khối u..

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.

4. Khi một người mắc bệnh ung thư có nghĩa là người đó bị suy dinh dưỡng đa bội . Đây có thể là do di truyền, môi trường, thực phẩm, môi trường và các yếu tố lối sống. 

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.

5. Để khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng đa bội , thay đổi chế độ ăn uống kể cả dùng thêm thuốc bổ sung sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch. 

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc., and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.

6. Hóa học trị liệu “đầu độc” các tế bào ung thư tăng trưởng nhanh nhưng cũng tiêu hủy luôn cả các tế bào khỏe mạnh tăng trưởng nhanh trong tủy xương, hệ dạ dày-ruột vv.., và có thể gây tổn thương cho các bộ phận như gan, thận, tim, phổi, vv…

7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.

7. Trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư , các tia bức xạ cũng có thể đốt cháy, gây sẹo , làm tổn thương các tế bào lành mạnh, các mô tế bào và các bộ phận trong cơ thể. 

8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.

8. Lúc khởi thủy, hóa trị liệu và bức xạ thường làm giảm kích thước khối u. Tuy nhiên sử dụng lâu dài , hóa trị liệu và bức xạ sẽ không phá hủy khối u được hơn nữa 

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.

9. Khi cơ thể có quá nhiều độc hại từ hóa trị liệu và bức xạ thì hệ thống miễn dịch bị tổn thương hoặc tiêu hủy, vì vậy cơ thể sẽ không thể chống đỡ nổi các loại bệnh nhiễm khuẩn và biến chứng. 

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.

10. Hóa trị liệu và bức xạ có thể làm các tế bào ung thư đột biến và trở nên đề kháng và khó tiêu diệt. Phẫu thuật cũng có thể làm cho các tế bào ung thư di căn đến các nơi khác trong cơ thể. 

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.

11. Một cách hiệu quả để chống lại ung thư là bỏ đói các tế bào ung thư bằng cách không cung cấp cho chúng những “thức ăn” chúng cần để có thể sinh sôi nảy nở.

---------------------------------------------------

WHAT CANCER CELLS FEED ON: Các tế bào ung thư sống bằng gì?

a. Sugar is a cancer-feeder - By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.

a. Đường là chất nuôi dưỡng ung thư - Cắt bỏ đường là cắt đứt một nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho các tế bào ung thư. Các chất thay thế đường như NutraSweet, Equal, Spoonful, vv được làm bằng aspartame và đều độc hại. Chất thiên nhiên thay thế đường tốt nhất là mật ong Manuka và mật miá nhưng chỉ với số lượng rất nhỏ. \Muối ăn cũng có chất hóa học để làm cho nó có màu trắng. Chất thay thế tốt là amino Bragg và muối biển.

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved.

b. Sữa khiến cơ thể tiết ra niêm dịch, đặc biệt là ở vùng dạ dày và ruột. Tế bào ung thư sống nhờ vào niêm dịch này. Nếu loại bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành không đường thì các tế bào ung thư sẽ chết đói

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.

c. Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường acid. Một chế độ ăn uống dựa trên thịt có tính acid,vì vậy tốt nhất là nên ăn cá và chút ít thịt gà hơn là ăn thịt bò hoặc thịt heo. Thịt cũng chứa kháng sinh dành cho gia súc, hormon tăng trưởng và ký sinh trùng; tất cả đều có hại, đặc biệt là đối với những người bị ung thư.

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells.
To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).

d. Một chế độ ăn uống gồm 80% rau tươi và nước trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt giống , các loại hạt và một ít trái cây sẽ đưa cơ thể vào một môi trường kiềm. Khoảng 20% ​​có thể là thức ăn nấu chín, bao gồm đậu.
Nước rau tươi cung cấp những enzyme sống, được dễ dàng hấp thụ và chuyển tới các tế bào trong vòng 15 phút để nuôi dưỡng và thúc đẩy các tế bào lành mạnh tăng trưởng. Muốn có các enzyme sống để tạo dựng các tế bào lành mạnh, bạn hãy thử uống nước ép rau tươi ( hầu hết đủ loại rau kể cà giá đỗ) và ăn rau sống 2 hoặc 3 lần một ngày.Các enzyme bị hủy diệt ở nhiệt độ 104 độ F (40 độ C). 

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water--best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it

e. Tránh cà phê, trà và sô cô la vì chứa nhiều caffeine Trà xanh là một lựa chọn tốt hơn và có đặc tính chống ung thư. Về nước - tốt nhất là uống nước tinh khiết, hay nước lọc, để tránh các độc tố và các kim loại nặng có trong nước máy. Nước cất có tính acid, vì vậy đừng nên uống

-----------------------------------------------------------

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup.

12. Protein trong thịt khó tiêu hóa và đòi hỏi rất nhiều enzyme tiêu hóa. Thịt không tiêu hóa nằm nguyên trong ruột sẽ thối rữa và dẫn đến sự tích tụ nhiều chất độc hơn.

13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.

13. Thành các tế bào ung thư có lớp bọc protein cứng. Nếu bạn kiềm chế hoặc ăn ít thịt đi, cơ thể sẽ giải tỏa được nhiều enzim hơn để tấn công lớp bọc protein của các tế bào ung thư và giúp các tế bào “sát thủ” của cơ thể tiêu diệt các tế bào ung thư này. 

14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.

14. Một số thuốc bổ sung xây dựng hệ thống miễn dịch (ip6, Flor-ssence, Essiac, các chất chống oxy hóa, các vitamin, các khoáng chất, các EFA...) để giúp các tế bào sát thủ của cơ thể tiêu diệt các tế bào ung thư. Các thuốc bổ sung khác như vitamin E được biết là gây ra sư chết chương trình hóa của tế bào [apoptosis] Đây là phương cách bình thường của cơ thể để loại bỏ các tế bào hư hại, không mong muốn, hay không cần thiết.

15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life

15. Ung thư là một căn bệnh về tâm trí , thê xác và tinh thần,. Một tinh thần chủ động và tích cực sẽ giúp bệnh nhân ung thư tranh thủ để sống sót.. Giận dữ, chấp nhất và cay đắng khiến cơ thể bị căng thẳng và rơi vào môi trường acit. Cần rèn luyện một tinh thần yêu thương và khoan dung. Cẩn tập thư dãn và yêu đời.

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.

16. Các tế bào ung thư không thể phát triển mạnh trong một môi trường oxy hóa. Tập thể dục hàng ngày, và hít thở sâu giúp đưa nhiều oxy hơn xuống đến cấp độ tế bào. Oxy liệu pháp là một phương cách khác để tiêu diệt các tế bào ung thư.

Tổng quan về đính chính từ bệnh viện Johns Hopkins

Johns Hopkins tuyên bố rằng, chưa bao giờ đưa ra một “Cập nhật về ung thư” hay “thay đổi quan điểm về ung thư” nào.

Tin bịp này cho rằng, các phương pháp điều trị ung thư bằng phẫu thuật, hóa trị và xạ trị không có tác dụng chống lại bệnh ung thư, mà thay vào đó mọi người nên chọn các chiến lược dinh dưỡng khác.

Các chuyên gia của Johns Hopkins khẳng định: Các phương pháp điều trị truyền thống, chẳng hạn như phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, vẫn có tác dụng, mặc dù biết rằng không phải lúc nào cũng có tác dụng, hoặc đôi khi chúng có tác dụng trong một thời gian và sau đó ngừng hoạt động, và có một số ca ung thư rất khó trị hơn so với những ca khác. Bằng chứng là hàng triệu người mắc bệnh ung thư tại Hoa Kỳ hiện nay vẫn còn sống nhờ những phương pháp điều trị trên.

Các nhà khoa học và bác sĩ hiểu rất rõ tác dụng bất lợi của các phương pháp trên, chứ không phải như các trang mạng vẫn rêu rao là họ biết nhưng vẫn phớt lờ vì bị bịt miệng bằng tiền của các công ty lớn. Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn mà không phải trọng tâm của tin bịp này, chúng tôi sẽ bàn về vấn đề này trong một bài viết khác.

Sau đây, chúng tôi sẽ xem xét từng tuyên bố trong các bài lừa bịp này và cung cấp phản hồi thực tế của các chuyên gia từ Trung tâm Ung thư Johns Hopkins Kimmel.

>> Hệ thống miễn dịch mạnh sẽ tiêu diệt ung thư

>> Ung thư là do thiếu hụt dinh dưỡng và Thực phẩm bổ sung sẽ sửa chữa chúng

>> Hóa trị và xạ trị chỉ làm hại tế bào bình thường. Phẫu thuật khiến Ung thư lây lan

>> Ung thư ăn một số thực phẩm nhất định, như chất nhầy, đường…

>> Ung thư là bệnh của trí óc, thân thể và linh hồn

>> Mọi người đều có tế bào ung thư, và sẽ phát triển ung thư 6 – 10 lần trong đời

>> Oxy diệt tế bào ung thư

>> Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường acid

Tài liệu tham khảo:

Cancer Update Email -- It's a Hoax!, http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center/news_events/featured/cancer_update_email_it_is_a_hoax.html#strong immune system

Busting Cancer Myths: Acidic Foods and Cancer Risks, http://preventcancer.aicr.org/site/News2?page=NewsArticle&id=13914&news_iv_ctrl=0&abbr=pr_

Email Hoax Regarding Freezing Water Bottles and Microwave Cooking

http://www.jhsph.edu/dioxins

Ober, William B.; Martini, Frederic (2006). Fundamentals of anatomy & physiology. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings

Annie N. Samraj et al., A red meat-derived glycan promotes inflammation and cancer progression, PNAS, 112(2), 542-547.

Otto H. Warburg, The Prime Cause and Prevention of Cancer, http://healingtools.tripod.com/primecause1.html/ , accessed March 7, 2013

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5 (10 votes)