Android: Google Maps HelloWorld

Android: Google Maps HelloWorld

1. Tạo project sử dụng Google Maps API

2. Đăng ký và lấy key Google Maps API

Để sử đụng dược Google Maps API trong ứng dụng của mình thì bạn phải đăng ký 1 key miễn phí từ Google Maps API. Để đăng ký được bạn cần làm theo các bước sau :
a. Lấy MD5 fingerprint code
Bạn phải xác định được file debug.keystore , đường dẫn thông thường là:

Windows Vista & Window7: C:\Users\<user>\.android\debug.keystore
Windows XP: C:\Documents and Settings\<user>\.android\debug.keystore
OS X and Linux: ~/.android/debug.keystore

Nếu bạn dùng Eclipse thì có thể vào Windows > Prefs > Android > Build để lấy đường dẫn như bên dưới:

Sau khi lấy được đường dẫn của debug.keystore. Bạn bật cmd lên và chạy command sau để lấy MD5 fingerprint code:

Mã:
keytool -list -alias androiddebugkey -keystore <path_to_debug_keystore>.keystore -storepass android -keypass android

Cụ thể như ở trên mình sẽ chạy command như sau:

Mã:
keytool -list -alias androiddebugkey -keystore C:\Users\Thongdm\.android\debug.keystore   -storepass android -keypass android

Kết quả:

Như trên thì MD5 fingerprint code là :

Mã:
46:2C:DD:3F:5A:4E:97:6E:6E:7F:DD:A3:AD:90:FB:73

b. Lấy key Google Maps API
Bạn vào link sau : http://code.google.com/android/maps-api-signup.html
Paste MD5 fingerprint code vào và click Generate API key , site sẽ tự sinh cho bạn 1 key.

Bạn cần lưu lại đoạn code xml ở cuối để paste vào layout mỗi khi cần sử dụng Google Maps API.

3. Hiển thị Google Maps trên ứng dụng của bạn

Để sử dụng Google Maps API , bạn phải khai báo trong file AndroidManifest.xml
Bằng cách add thêm <uses-library> cùng với INTERNET Permission.

?
1
<uses-library android:name="com.google.android.maps" />

?
1
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Full source :

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      package="com.vietandroid.tut.map"
      android:versionCode="1"
      android:versionName="1.0">
    <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
     <uses-library android:name="com.google.android.maps" />
        <activity android:name=".GoogleMapsActivity"
                  android:label="@string/app_name">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
 
    </application>
    <uses-sdk android:minSdkVersion="3" />
 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
 
</manifest>

Tiếp theo bạn add đoạn code lấy được ở phần 2 vào Layout

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android<img src="http://vietandroid.com/images/smilies/redface.gif" alt="" title="Embarrassment" class="inlineimg" border="0">rientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    >
<TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello"
    />   
    <com.google.android.maps.MapView android:id="@+id/simpleGM_map"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="310px"
    android:apiKey="0tl5xRhVSFoXlIq3NfZ97l4zLTKLVHtklJ-D5CQ"
    android:layout_x="2px"
    android:layout_y="100px"
    android:clickable="true" />
</LinearLayout>

Trong GoogleMapsActivity.java bạn phải Extend MapsActivity và overrides phương thức isRouteDisplayed()

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
package com.vietandroid.tut.map;
 
import android.os.Bundle;
 
import com.google.android.maps.MapActivity;
 
public class GoogleMapsActivity extends MapActivity {
    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
    }
 
    @Override
    protected boolean isRouteDisplayed() {
        // TODO Auto-generated method stub
        return false;
    }
}

Thế là xong, đến đây bạn chạy chương trình:

Mình hướng dẫn khá cụ thể rồi, chắc không cần post sourcecode lên đây, bạn nào cần thì yêu cầu bên dưới nhé.

Download Sourcecode : Click here

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Apple sẽ trình làng iMac TV trước Siri HDTV?

Apple sẽ trình làng iMac TV trước Siri HDTV?

Nhà phân tích Brian Blair của hãng Wedge Partners vừa tiết lộ rằng, hãng Apple sẽ trình làng mẫu thiết bị iMac có tích hợp TV trước khi chính thức tung ra một sản phẩm TV hoàn chỉnh.

30 phút để cài đặt website Drupal 8 trên Simplytest

30 phút để cài đặt website Drupal 8 trên Simplytest

Simplytest.me is a web site created and maintained by Patrick Drotleff. 

70 Best Free Google Android Apps(P1)

Những ứng dụng chat từ android

Some months back we mentioned about 21 Best Google Android Applications, now today we present you 70 Free Google Android apps, which are divided in categories Like, Tools, Social, Entertainment, Travel and more.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung