Nếu có một ngày bạn chỉ vì được nắm tay ai đó

[Sài Gòn ngày 25/04/2022]

Nếu có một ngày bạn chỉ vì được nắm tay ai đó mà cảm thấy thực sự thỏa mãn, thì đó là ngày bạn đã rất yêu rất thương đối phương mất rồi.

- Yusakumi Kudo -

Đố bạn trong hình là ngã tư nào?

Photoby: Lê Hữu Nghĩa

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet