Càng không biết những lời ngọt ngào kia Sài Gòn ngày 02. 04. 2022

[ Sài Gòn ngày 02. 04. 2022 ]

Cách một màn hình, anh làm sao trông thấy ánh mắt lấp lánh hi vọng của em sau mỗi dòng tin nhắn gửi đi.

Cách một màn hình, em cũng không biết đằng sau những lời dịu dàng anh viết cho em là cả một ngày dài đầy những áp lực.

Cách một màn hình, chúng ta không hiểu được đối phương đã vui, đã buồn đến nhường nào.

Càng không biết những lời ngọt ngào kia là thật lòng hay lừa dối.

Cũng bởi cách một màn hình, chúng ta thực ra chưa từng biết gì về nhau cả.

Sinh vien

Photo : Quân Nguyễn

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet