Xdebug

13 May
Võ Xuân Tiến at GO1 giới thiệu XDebug tháng 05 năm 2015

Võ Xuân Tiến at GO1 giới thiệu XDebug tháng 05 năm 2015

Tell you which lines of script (or set of scripts) have been executed during a request

Read more
07 Jan
Giới thiệu 4 tools cho dân lập trình Drupal development năm 2015

Giới thiệu 4 tools cho dân lập trình Drupal development năm 2015

Developing Drupal sites can be quite a challenge and adventure. And this comes from those who call themselves Drupal developers

Read more
21 Jun
4 công cụ cần thiết cho Drupal development

4 công cụ cần thiết cho Drupal development

Developing Drupal sites can be quite a challenge and adventure. And this comes from those who call themselves Drupal developers.

Read more
16 Jun
Xdebug - Profiler website for high performance

Xdebug - Profiler website for high performance

Trong phần 1, mình đã giới thiệu tới mọi người tính năng thứ nhất của XDebug đó là debug code PHP. XDebug không chỉ dừng lại mỗi tính năng này, cái hay của nó là ở phần Profiler website

Read More
05 May
Cấu hình Zend Debugger Toolbar cho Firefox để làm việc với PhpStorm

Cấu hình Zend Debugger Toolbar cho Firefox để làm việc với PhpStorm

This tutorial explains how to make Zend Debugger Toolbar for Firefox work with PhpStorm.

Read More
05 May
Hướng dẫn debugging với PHPstorm

Hướng dẫn debugging với PHPstorm

It seems relatively easy (ie. zero configuration) to get PHPstorm and Xdebug up and running together, so I will presume you have that going.

Read More
31 Mar
Hướng dẫn Xdebug - Debug code PHP trong Netbeans

Hướng dẫn Xdebug - Debug code PHP trong Netbeans

Viết một ứng dụng PHP điều gặp khó khăn nhất so với các ngôn ngữ lập trình khác đó là việc debug – dò lỗi trong source code

Read More
18 Dec
Setup Xdebug, Acquia Dev Desktop, and Netbeans in Windows 7

Cấu hình Xdebug, Acquia Dev Desktop, và Netbeans trên Windows 7

I usually use linux, but for various reasons I've needed to use windows lately and so I figured I would setup Xdebug, Acquia Dev Desktop, and Netbeans in Windows.

Read more