C/C++

21 Dec
nguoi dep voi ao dai

Giải bài tập Hệ thống phòng thủ bằng C/C++

Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một trò chơi có tên là " Hệ thống phòng thủ".

Read More
21 Dec
nguoi dep voi ao dai

Giải bài tập chương trình đồ họa vẽ hình tròn bằng C/C++

Quang khá hài lòng với bức tranh được vẽ ra, vì vậy Quang quyết định vẽ bức tranh đó lên bức tường màu trắng trong phòng ngủ của mình, và anh ấy chỉ vẽ một phần bức tranh bằng màu đen

Read More
21 Dec
Tìm đường đi ngắn nhất - thuật toán Floyd cài đặt C/C++

Tìm đường đi ngắn nhất - thuật toán Floyd cài đặt C/C++

Để tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh của đồ thị, chúng ta có thể sử dụng n lần thuật toán Ford_Bellman hoặc Dijkstra (trong trường hợp trọng số không âm).

Read More
21 Dec
nguoi dep voi ao dai

Tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra cài đặt bằng C/C++

Có rất nhiều thuật toán khác nhau được xây dựng để tìm đường đi ngắn nhất. Nhưng tư tưởng chung của các thuật toán đó có thể được mô tả như sau:

Read More
21 Dec
nguoi dep voi ao dai

Ứng dụng thuật toán Prim giải bài toán xây dựng đường sắt bằng C/C++

Hãy giúp bộ xây dựng xây dựng xây dựng hệ thống đường sắt với yêu cầu trên với chi phí xây dựng nhỏ nhất.

Read More
21 Dec
nguoi dep voi ao dai

Thuật toán về Kruskal - Tìm cây khung nhỏ nhất bằng C/C++

Thuật toán sẽ xây dựng tập cạnh T của cây khung nhỏ nhất H=<V, T> theo từng bước như sau:

Read More
21 Dec
Nguoi dep ben ho sen

Lý thuyết và bài tập mẫu thuật toán (Prime) cây bao trùm cài đặt C/C++

Để minh họa cho những ứng dụng của bài toán này, chúng ta có thể tham khảo hai mô hình thực tế của bài toán.

Read More
20 Dec
Liệt kê tất cả các cách xếp n quân hậu

Liệt kê tất cả các cách xếp n quân hậu trên bàn cờ n x n bằng C/C++

Bài toán:  Liệt kê tất cả các cách xếp n quân hậu trên bàn cờ n x n sao cho chúng không ăn được nhau bằng thuật toán Back Track.

Read More
20 Dec
C/C++ - Liệt kê các hoán vị của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

C/C++ - Liệt kê các hoán vị của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

Các biến này phải được khởi đầu giá trị true trong thủ tục Init. Sau khi gán j cho pi, cần ghi nhận false cho bj và phải gán true khi thực hiện xong Result

Read More
20 Dec
Liệt kê các tập con k phần tử của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

Liệt kê các tập con k phần tử của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

Cần thêm vào c0 = 0. Các giá trị đề cử này mặc nhiên được chấp nhận mà không cần phải thêm điều kiện gì.

Read More
20 Dec
liệt kê các xâu nhị phân độ dài n

Sử dụng thuật toán Back Track để liệt kê các xâu nhị phân độ dài n (C/C++)

Biểu diễn các xâu nhị phân dưới dạng b1, b2,..., bn, trong đó bi∈{0, 1 }. Thủ tục đệ qui Try(i) xác định bi với các giá trị đề cử cho bi là 0 và 1

Read More
20 Dec
Lý thuyết về thuật toán quay lui Back Track

Lý thuyết về thuật toán quay lui Back Track

Phương pháp sinh kế tiếp có thể giải quyết được các bài toán liệt kê khi ta nhận biết được cấu hình đầu tiên & cấu hình cuối cùng của bài toán

Read More
20 Dec
Thuật toán về người du lịch cài đặt bằng ngôn ngữ C/C++

Thuật toán về người du lịch cài đặt bằng ngôn ngữ C/C++

Khi tiến hành tìm kiếm lời giải bài toán người du lịch chúng ta phân tập các hành trình thành 2 tập con

Read More
20 Dec
Thuật Toán về kiếm tra tính chất nguyên tố
20 Dec
Thuật toán về tìm đường đi và chu trình Hamilton

Thuật toán về tìm đường đi và chu trình Hamilton cài đặt bằng C/C++

Để xem lý thuyết đồ thị với các định nghĩa về đường đi, chu trình, đồ thị liên thông bạn có thể xem ở đây.

Read More
20 Dec
Thuật toán về tìm đường đi và Chu trình Euler

Thuật toán về tìm đường đi và Chu trình Euler bằng C/C++

Chu trình đơn trong đồ thị G đi qua mỗi cạnh của đồ thị đúng một lần được gọi là chu trình Euler. Đường đi đơn trong G đi qua mỗi cạnh của nó đúng một lần được gọi là đường đi Euler.

Read More

Các trang