ASP.Net

28 Nov
ASP.NET: Bài tập áp dụng và thực hành C#

ASP.NET: Bài tập áp dụng và thực hành C#

Mình đã viết một bài giới thiệu cơ bản về C# và một số bài áp dụng. Hôm nay muốn chia sẽ với các bạn một số bài tập nâng cao hơn tí trước khi chúng ta sẽ áp dụng vào trong lập trình web.

Read More
28 Nov
ASP.NET: Giới thiệu về ngôn ngữ C#

ASP.NET: Giới thiệu về ngôn ngữ C#

C# là ngôn ngữ lập trình của hãng Microsoft phát triển sử dụng nền tảng Framework và Integrated Development Environment(IDE). Hiển nhiên là nó chạy trên hệ điều hành windows.

Read More
27 Nov

Danh sách bài tập ASP.Net lớn tham khảo

Sinh viên có thể đăng kí một bài tập lớn trong danh sách sau hoặc tự đề cử một bài toán khác có quy mô tương tự hoặc lớn hơn.

Read More
27 Nov

Những yêu cầu cho bài tập lớn môn thiết kế web ASP.Net

Giúp sinh viên tổng kết lại những kiến thức đã học trong môn lập trình web, sinh viên thực hành cách giải quyết bài toán theo góc độ hướng đối tượng.

Read More
27 Nov
Bài thực hành xây dựng trang website quản lý học sinh

Bài thực hành xây dựng trang website quản lý học sinh

Trong bài thực hành này, bạn sẽ xây dựng Trang website quản lý học sinh, bao gồm:

Read More
19 Oct
Cài đặt từng bước DotNetNuke

Cài đặt từng bước DotNetNuke

The current version is 5.x. It was written in VB.NET, but the custom module can be written in any .NET supported language, i.e. C# also. It has built in support for SqlServer provider but has to extend custom provider for supporting other databases. DotNetNuke has good support for Server Operating systems. But it can be installed in XP too.

Read More
03 May
Hướng dẫn cài đặt DotNetNuke trên localhost

Hướng dẫn cài đặt DotNetNuke trên localhost

Từ VS open trang Default.aspx lên thì DNN sẻ redirect user sang trang

Read More

Các trang