Đà Lạt nhiều ngày nắng đẹp mà, sao phải là hôm nay

- Đà Lạt hôm nay nắng đẹp, mình có nên đi ăn sáng cùng nhau hông?

- Đà Lạt nhiều ngày nắng đẹp mà, sao phải là hôm nay?

- Thành phố này đúng là có nhiều ngày đẹp trời, nhưng cơ hội để chúng ta gặp nhau thì không chắc.

Photo: Trung Mai

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (2 votes)