Lễ kết nạp hội viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam - Vecom

LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM - VECOM với các hội viên mới:

Công ty TNHH Chin Media

Công ty Cổ phần XtayPro

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Cánh

Công ty Cổ phần The Blue Ocean

Công ty Cổ phần Appota

Hội viên cá nhân - Hồ Kiến Lân

Hội viên cá nhân - Trần Thị Thùy Linh

Xin chúc mừng các hội viên mới được kết nạp vào Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam!!!

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet