Lễ kết nạp hội viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam - Vecom

LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM - VECOM với các hội viên mới:

Công ty TNHH Chin Media

Công ty Cổ phần XtayPro

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Cánh

Công ty Cổ phần The Blue Ocean

Công ty Cổ phần Appota

Hội viên cá nhân - Hồ Kiến Lân

Hội viên cá nhân - Trần Thị Thùy Linh

Xin chúc mừng các hội viên mới được kết nạp vào Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam!!!