Bài toán Pascal: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Bài toán Pascal: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0) 

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;

Var a,b,x:real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0'); 

 Writeln('------------------------------------------------------------'); 

 Write ('Nhap a= '); 

 readln(a);

 Write ('Nhap b= ');

 readln(b); 

 If(a=0) then

  If(b=0) then

   Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')

  Else 

   writeln(' Phuong tring vo nghiem')

 Else

  Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2); 

 Readln;

End. 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.2 (72 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Bài 2 : Học sinh học điều Khiển nhân vật bằng bàn phím

Bài 2 : Học sinh học điều Khiển nhân vật bằng bàn phím

Bạn đã bước đầu hình dung thế nào là lập trình Scratch nhưng có lẽ bạn chưa chắc lắm có nên cho bé học lập trình hay không và Scratch nghĩa là gì. Hai điều này có liên quan với nhau.

4 Cách bảo vệ tài khoản Facebook năm 2012

4 Cách bảo vệ tài khoản Facebook năm 2012

Facebook năm 2012, chưa rõ liệu sẽ có nhiều sóng gió bảo mật như năm vừa qua hay không, nhưng trước hết, bạn cần phải đề phòng.

Hướng dẫn cách quản lý drupal.org issues căn cứ theo priorities

Hướng dẫn cách quản lý drupal.org issues căn cứ theo priorities

The drupal.org issues however don't lend themselves to supporting working on your priorities. Here are some options and tools I used so far that help solve this issue.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung