Bài toán Pascal: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Bài toán Pascal: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0) 

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;

Var a,b,x:real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0'); 

 Writeln('------------------------------------------------------------'); 

 Write ('Nhap a= '); 

 readln(a);

 Write ('Nhap b= ');

 readln(b); 

 If(a=0) then

  If(b=0) then

   Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')

  Else 

   writeln(' Phuong tring vo nghiem')

 Else

  Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2); 

 Readln;

End. 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.2 (67 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
7 Things to Look For in a Drupal Developer: Drupal Web Development

7 suy nghĩ của Drupal Developer

Maybe you’ve made the extremely intelligent decision to switch to the Drupal CMS; maybe you’ve been a Drupalite for awhile but are looking for some Drupal web development insight; or maybe you’re looking for a good CMS home for your site.

SEO

SEO chân trang liệu có tác dụng không?

GoDaddy được biết đến như một nhà cung cấp hosting và domain lớn nhất thế giới. Năm 2010, chỉ riêng mảng domain đã mang lại khoảng 1 tỉ USD tiền mặt và hơn 50/90 triệu domain trên thế giới đang là khách hàng của GoDaddy.

Thuật ngữ Cloud computing là gì ?

Thuật ngữ Cloud computing là gì ?

Thuật ngữ “cloud computing” ra đời giữa năm 2007 không phải để nói về một trào lưu mới, mà để khái quát lại các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin vốn đã và đang diễn ra từ mấy năm qua.

BLOG POSTS

 

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer