Thuật toán Java

15 Feb
Một số thuật toán tối ưu cơ bản trong deep learning – Basic Optimization Algorithms

Một số thuật toán tối ưu cơ bản trong deep learning – Basic Optimization Algorithms

Trong series này, chúng ta sẽ khảo sát về một số thuật toán tối ưu được sử dụng phổ biến trong các mô hình deep learning.

Read more
15 Feb
Khả năng mở rộng và hiệu năng hệ thống lưu trữ lên 1 triệu user

Khả năng mở rộng và hiệu năng hệ thống lưu trữ lên 1 triệu user

Để xử lý vấn đề này cần phân tích được phân phối số lượng người follow trên từng user, đây là tham số chính để xác định phương án chịu tải và mở rộng của hệ thống

Read more
15 Feb
Dynamic Programming-Quy hoạch động trong lập trình

Dynamic Programming-Quy hoạch động trong lập trình

Dynamic programming là một phương pháp được sử dụng trong lĩnh vực tối ưu toán học và lập trình máy tính

Read more
15 Feb
Dynamic Programming-Ví dụ giải một số bài toán trong thực tế

Dynamic Programming-Ví dụ giải một số bài toán trong thực tế

Dựa vào ý tưởng của giải thuật quy hoạch động chúng ta có thể thấy ngay một bài toán trong Dynamic Programming có thể cài đặt bằng phương pháp đệ quy (recursion)

Read more
15 Feb
Ý tưởng về 6 bậc cách biệt và mô hình đồ thị (6 degrees of Separation and Graph model)

Ý tưởng về 6 bậc cách biệt và mô hình đồ thị (6 degrees of Separation and Graph model)

6 bậc cách biệt – lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm này là thông qua cuốn Quảng trường và tòa tháp của tác giả Niall Ferguson

Read more
15 Feb
Thuật toán đồng thuận trong hệ thống phân tán – Raft, Zookeeper Atomic Broadcast

Thuật toán đồng thuận trong hệ thống phân tán – Raft, Zookeeper Atomic Broadcast

Bài toán đồng thuận trong hệ thống phân toán cho phép nhiều process đạt được đồng thuận trên cùng một giá trị.

Read more
20 Dec
Lý thuyết về thuật toán quay lui Back Track

Lý thuyết về thuật toán quay lui Back Track

Phương pháp sinh kế tiếp có thể giải quyết được các bài toán liệt kê khi ta nhận biết được cấu hình đầu tiên & cấu hình cuối cùng của bài toán

Read More
20 Dec
Thuật toán về duyệt các thành phần liên thông của đồ thị bằng C/C++

Thuật toán về duyệt các thành phần liên thông của đồ thị bằng C/C++

Để xác định số các thành phần liên thông của đồ thị, chúng ta sử dụng biến mới solt để nghi nhận các đỉnh cùng một thành phần liên thông trong mảng chuaxet[] như sau:

Read More
19 Dec
Thuật toán về tìm kiếm theo chiều sâu DFS bằng ngôn ngữ C/C++

Thuật toán về tìm kiếm theo chiều sâu DFS bằng ngôn ngữ C/C++

Để xem lý thuyết đồ thị với các định nghĩa về đường đi, chu trình, đồ thị liên thông bạn có thể xem ở đây.

Read More
19 Dec
Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS

Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS bằng C/C++ và Java

Khác với thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng thay thế việc sử dụng stack bằng hàng đợi queue

Read More
19 Dec
Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Đồ thị: là một cấu trúc dữ liệu rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các cặp đỉnh này. Chúng ta phân biệt đồ thị thông qua kiểu và số lượng cạnh nối giữa các cặp đỉnh của đồ thị.

Read More

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây

 
 • 2 tuần 15 giờ ago
  Bài bình luận:

  Tín chỉ các bon, trước hết cần phải hiểu đó là sự chứng nhận uy tín của một tổ chức/ địa phương/ quốc gia về thành tích bảo vệ môi trường. Nếu mới chỉ có một tỉnh duy nhất có đề án bán tín chỉ cabon xem ra rất lạ ?

 • 2 tuần 15 giờ ago
  Bài bình luận:

  Thị trường tín chỉ carbon: những thử nghiệm…

 • 1 tháng 1 tháng 1 tuần ago
  Bài bình luận:

  Cty mình đang su dung phan mềm ERP JD Edward, Database cua Oracle. Mình co thể tích hợp Looker de lien ket voi cac table cua JD Edward ko?

 • 1 tháng 1 tháng 1 tuần ago
  Bài bình luận:

  Theo em biết hiện tại thì có nhiều bên thứ 3 như Fivetran và Supermetrics cung cấp khả năng ETL mạnh, đưa data đến nguồn (như BigQuery) và sử dụng Lookerstudio để lên Dashboard.Chi phí dường như ít hơnều so với việc sử dụng Looker.

 • 1 tháng 1 tháng 1 tuần ago
  Bài bình luận:

  tính năng drilling của Looker hoạt động như thế nào? có mạnh mẽ hơn so với các nên tảng khác hay không? nếu được nhờ anh demo và chia sẻ 1 số kinh nghiệm để tận dụng tính năng này ạ