Thông số Valid US Cities and Zip Codes ở USA

Thông số Valid US Cities and Zip Codes ở USA

Valid US Cities and Zip Codes

State City ZIP Code(s)
Alabama (AL) Huntsville 35801 thru 35816
Alaska (AK) Anchorage 99501 thru 99524
Arizona (AZ) Phoenix 85001 thru 85055
Arkansas (AR) Little Rock 72201 thru 72217
California (CA) Sacramento
 
Los Angeles
 
Beverly Hills
94203 thru 94209
 
90001 thru 90089
 
90209 thru 90213
Colorado (CO) Denver 80201 thru 80239
Conneticut (CT) Hartford 06101 thru 06112
Deleware (DE) Dover 19901 thru 19905
District of Columbia (DC) Washington 20001 thru 20020
Florida (FL) Pensacola
 
Miami
 
Orlando
32501 thru 32509
 
33124 thru 33190
 
32801 thru 32837
Georgia (GA) Atlanta 30301 thru 30381
Hawaii (HI) Honolulu 96801 thru 96830
Idaho (ID) Montpelier 83254
Illinois (IL) Chicago
 
Springfield
60601 thru 60641
 
62701 thru 62709
Indiana (IN) Indianapolis 46201 thru 46209
Iowa (IA) Davenport
 
Des Moines
52801 thru 52809
 
50301 thru 50323
Kansas (KS) Wichita 67201 thru 67221
Kentucky (KY) Hazard 41701- 41702
Lousiana (LA) New Orleans 70112 thru 70119
Maine (ME) Freeport 04032 thru 04034
Maryland (MD) Baltimore 21201 thru 21237
Massachusetts (MA) Boston 02101 thru 02137
Michigan (MI) Coldwater
 
Gaylord
49036
 
49734 - 49735
Minnesota (MN) Duluth 55801 thru 55808
Mississippo (MS) Biloxi 39530 thru 39535
Missouri (MO) St. Louis 63101 thru 63141
Montana (MT) Laurel 59044
Nebraska (NE) Hastings 68901 - 68902
Nevada (NV) Reno 89501 thru 89513
New Hampshire (NH) Ashland 03217
New Jersey (NJ) Livingston 07039
New Mexico (NM) Santa Fe 87500 thru 87506
New York (NY) New York 10001 thru 10048
North Carolina (NC) Oxford 27565
North Dakota (ND) Walhalla 58282
Ohio (OH) Cleveland 44101 thru 44179
Oklahoma (OK) Tulsa 74101 thru 74110
Oregon (OR) Portland 97201 thru 97225
Pennsylvania (PA) Pittsburgh 15201 thru 15244
Rhode Island (RI) Newport 02840 - 02841
South Carolina (SC) Camden 29020
South Dakota (SD) Aberdeen 57401 - 57402
Tennessee (TN) Nashville 37201 thru 37222
Texas (TX) Austin 78701 thru 78705
Utah (UT) Logan 84321 thru 84323
Vermont (VT) Killington 05751
Virginia (VA) Altavista 24517
Washington (WA) Bellevue (home of windoze) 98004 thru 98009
West Virginia (WV) Beaver 25813
Wisconsin (WI) Milwaukee 53201 thru 53228
Wyoming (WY) Pinedale 82941

Additional USPS City/State/ZIP Code Associations.

Enter an address. If found, the standardized address and ZIP+4 Code Code will be returned.

F.Y.I. ZIP is an acronym for Zone Improvement Plan. A ZIP Code is a 5-digit code that identifies a specific geographic delivery area. ZIP Codes can represent an area within a state (an area that may or may not cross county boundaries), an area that crosses state boundaries (an unusual condition), or a single building or company that has a very high mail volume.

Tags: 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5 (2 votes)

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn cài đặt Drush sử dụng Composer trên Mac OS X 10.9 Mavericks
Hướng dẫn cài đặt Drush sử dụng Composer trên Mac OS X 10.9 Mavericks

Ultimately our goal in these series of guides is to give anyone both experienced and inexperienced

Google Adwords - chia sẻ 10 lỗi mà Google thẳng thừng disapprove
Google Adwords - chia sẻ 10 lỗi mà Google thẳng thừng disapprove

Việc phải mò mẫm để sửa và tiếp tục chờ approve sẽ khiến công việc trễ nãi và làm bạn mất nhiều thời cơ vàng ngọc.

Yahoo Messenger
Những ứng dụng di động thịnh hành tại Việt Nam

Việc lựa chọn phần mềm tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người và có thể rộ lên theo trào lưu, nhưng có những ứng dụng phổ biến trong một thời gian dài và gần như ai cũng biết đến khi sử dụng smartphone, tablet.