VOMF2019 phiên 4 tăng trưởng thần tốc gồm 3 nội dung

Phiên 4 - Phiên cuối cùng của VOMF 2019 với chủ đề chính là Tăng trưởng thần tốc gồm 3 nội dung:

Cuộc cách mạng cá nhân hóa trải nghiệm toàn cầu của Amazon và bài học dành cho người kinh doanh tại Việt Nam - Ông Trần Xuân Thủy, Giám Đốc Điều Hành Amazon Global Selling Việt Nam

Ông Trần Xuân Thủy, Giám Đốc Điều Hành Amazon Global Selling Việt Nam

Ông Trần Xuân Thủy, Giám Đốc Điều Hành Amazon Global Selling Việt Nam

Ông Trần Xuân Thủy, Giám Đốc Điều Hành Amazon Global Selling Việt Nam

Quản trị trải nghiệm khách hàng: Mở rộng bền vững - Hạn chế rủi ro - Ông Nguyễn Dương, CEO CEMPartner

Nhà sáng lập Cempartner

Ông là người đầu tiên ở Việt Nam và đồng thời là người thứ 6 tại khu vực ASEAN đạt được chứng nhận Chuyên nghiệp về Trải nghiệm Khách hàng – Certified Customer Experience Professional (CCXP), chứng chỉ cao nhất về Customer Experience được cấp bởi Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Nhà nghề Toàn cầu – CXPA.

Ông Nguyễn Dương, CEO CEMPartner

Ông Nguyễn Dương, CEO CEMPartner

Ông Nguyễn Dương, CEO CEMPartner

Data-driven Marketing trên nền tảng Google 360 để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng đa kênh - Ông Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Công ty Kasatria Technologies Vietnam

Ông Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Công ty Kasatria Technologies Vietnam

Ông Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Công ty Kasatria Technologies Vietnam

Phần tọa đàm do Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Chủ Tịch VECOM điều phối cũng đã khép lại chương trình VOMF 2019.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet