Cho số tự nhiên n hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố

Cho số tự nhiên n hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Nhập vào từ bàn phím số tự nhiên n (n<1000). Hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố.

>> Nhập vào một số nguyên dương n tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n

VD: Nhập vào n = 9 được  9 = 3.3

Thuật toán:

  Gán i := 2;

  Khi n > 1 thì lặp:

  Nếu n chia hết cho i thì in ra i và gán lại n:= n div i. Ngược lại tăng i lên 1.

Program Phan_tich;

var n,i: integer;

Begin

  Write('Nhap so can phan tich: ');Readln(n);

  i:=2;

  Write('Ket qua phan tich:');

  Write(n,'=');

  While n>1 do

  Begin

  if n mod i = 0 then Begin Write(i,'.'); n:= n div i End

  else i:=i+1;

  End;

  Readln

End.

Nhận xét: Cài đặt trên in dư một dấu nhân ở cuối. Hãy chỉnh sửa để bỏ dấu nhân thừa này.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.7 (13 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Error

Những lỗi thường gặp của Keyword Research

Sau nhiều tháng ngày làm SEO vất vả và cuối cùng thì không đạt được những gì mình mong muốn. Sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra, vì sao giá click của tôi quá thấp, vì sao tôi đã ở Top 1 nhưng quá ít visit ?

4 kinh nghiệm trong Windows 7 có thể bạn chưa biết

4 kinh nghiệm trong Windows 7 có thể bạn chưa biết

Đối với người dùng Windows 7 thông thường, hầu hết sẽ chấp nhận các thiết lập mặc định của hệ thống và không thay đổi quá nhiều thiết lập bên trong. Lý do là bởi nhằm giảm thiểu nguy cơ làm hỏng hệ điều hành.

Drupal 8: Writing a Hello World Module

Drupal 8: Thử viết Hello World Module

It's been a while since I've sat down and tried to write a module from scratch in Drupal 8. I've dabbled here and there in the various already existing modules but there's always something interesting about just trying to write that simple