Cho số tự nhiên n hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố

Cho số tự nhiên n hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Nhập vào từ bàn phím số tự nhiên n (n<1000). Hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố.

>> Nhập vào một số nguyên dương n tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n

VD: Nhập vào n = 9 được  9 = 3.3

Thuật toán:

  Gán i := 2;

  Khi n > 1 thì lặp:

  Nếu n chia hết cho i thì in ra i và gán lại n:= n div i. Ngược lại tăng i lên 1.

Program Phan_tich;

var n,i: integer;

Begin

  Write('Nhap so can phan tich: ');Readln(n);

  i:=2;

  Write('Ket qua phan tich:');

  Write(n,'=');

  While n>1 do

  Begin

  if n mod i = 0 then Begin Write(i,'.'); n:= n div i End

  else i:=i+1;

  End;

  Readln

End.

Nhận xét: Cài đặt trên in dư một dấu nhân ở cuối. Hãy chỉnh sửa để bỏ dấu nhân thừa này.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.5 (34 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Giới thiệu Nginx Load Balancer Visualization trên Raspberry Pi Cluster

Giới thiệu Nginx Load Balancer Visualization trên Raspberry Pi Cluster

This visualization allows me to see exactly how Nginx is distributing requests among the servers

Asus vừa chính thức phát hành phiên bản mới của dòng VivoBook chạy Windows 8

Asus vừa chính thức phát hành phiên bản mới của dòng VivoBook chạy Windows 8 với tên gọi VivoBook S500 với kích thước màn hình 15,6 inch, trang bị phím số cùng giá thành phải chăng.

Cách tạo một trang Calendars trong Drupal 7

Cách tạo một trang Calendars trong Drupal 7

We're going to show you how to create an event calendar in Drupal. This tutorial is ideal for people who want to show a monthly, weekly or daily list of upcoming events.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services