Hướng dẫn lấy value từ Search Api View thông qua EntityAdapter Drupal 8

Hướng dẫn lấy value từ Search Api View thông qua EntityAdapter Drupal 8

Tham khảo 1

diff --git a/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php b/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
index 23865b7..6e3357a 100644
--- a/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
+++ b/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
@@ -10,7 +10,6 @@
 use Drupal\Core\Entity\EntityInterface;
 use Drupal\Core\Entity\EntityTypeBundleInfoInterface;
 use Drupal\Core\Entity\EntityTypeManagerInterface;
-use Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter;
 use Drupal\Core\Entity\TypedData\EntityDataDefinitionInterface;
 use Drupal\Core\Form\FormStateInterface;
 use Drupal\Core\Language\LanguageInterface;
@@ -582,11 +581,26 @@ public function submitConfigurationForm(array &$form, FormStateInterface $form_s
  }
 
  /**
+  * Retrieves the entity from a search item.
+  *
+  * @param \Drupal\Core\TypedData\ComplexDataInterface $item
+  *  An item of this datasource's type.
+  *
+  * @return \Drupal\Core\Entity\EntityInterface|null
+  *  The entity object represented by that item, or NULL if none could be
+  *  found.
+  */
+ protected function getEntity(ComplexDataInterface $item) {
+  $value = $item->getValue();
+  return $value instanceof EntityInterface ? $value : NULL;
+ }
+
+ /**
  * {@inheritdoc}
  */
  public function getItemId(ComplexDataInterface $item) {
-  if ($item instanceof EntityAdapter) {
-   return $item->getValue()->id() . ':' . $item->getValue()->language()->getId();
+  if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+   return $entity->id() . ':' . $entity->language()->getId();
   }
   return NULL;
  }
@@ -595,8 +609,8 @@ public function getItemId(ComplexDataInterface $item) {
  * {@inheritdoc}
  */
  public function getItemLabel(ComplexDataInterface $item) {
-  if ($item instanceof EntityAdapter) {
-   return $item->getValue()->label();
+  if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+   return $entity->label();
   }
   return NULL;
  }
@@ -605,8 +619,8 @@ public function getItemLabel(ComplexDataInterface $item) {
  * {@inheritdoc}
  */
  public function getItemBundle(ComplexDataInterface $item) {
-  if ($item instanceof EntityAdapter) {
-   return $item->getValue()->bundle();
+  if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+   return $entity->bundle();
   }
   return NULL;
  }
@@ -615,8 +629,7 @@ public function getItemBundle(ComplexDataInterface $item) {
  * {@inheritdoc}
  */
  public function getItemUrl(ComplexDataInterface $item) {
-  if ($item instanceof EntityAdapter) {
-   $entity = $item->getValue();
+  if ($entity = $this->getEntity($item)) {
    if ($entity->hasLinkTemplate('canonical')) {
     return $entity->toUrl('canonical');
    }
@@ -795,8 +808,7 @@ public function getViewModes($bundle = NULL) {
  */
  public function viewItem(ComplexDataInterface $item, $view_mode, $langcode = NULL) {
   try {
-   if ($item instanceof EntityAdapter) {
-    $entity = $item->getValue();
+   if ($entity = $this->getEntity($item)) {
     $langcode = $langcode ?: $entity->language()->getId();
     return $this->getEntityTypeManager()->getViewBuilder($this->getEntityTypeId())->view($entity, $view_mode, $langcode);
    }
@@ -820,8 +832,8 @@ public function viewMultipleItems(array $items, $view_mode, $langcode = NULL) {
    if (isset($langcode)) {
     $entities = array();
     foreach ($items as $i => $item) {
-     if ($item instanceof EntityAdapter) {
-      $entities[$i] = $item->getValue();
+     if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+      $entities[$i] = $entity;
      }
     }
     if ($entities) {

Tham khảo thứ 2

diff --git a/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php b/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
index a8a4919..6e3357a 100644
--- a/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
+++ b/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
@@ -10,7 +10,6 @@
 use Drupal\Core\Entity\EntityInterface;
 use Drupal\Core\Entity\EntityTypeBundleInfoInterface;
 use Drupal\Core\Entity\EntityTypeManagerInterface;
-use Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter;
 use Drupal\Core\Entity\TypedData\EntityDataDefinitionInterface;
 use Drupal\Core\Form\FormStateInterface;
 use Drupal\Core\Language\LanguageInterface;
@@ -833,8 +832,8 @@ public function viewMultipleItems(array $items, $view_mode, $langcode = NULL) {
    if (isset($langcode)) {
     $entities = array();
     foreach ($items as $i => $item) {
-     if ($item instanceof EntityAdapter) {
-      $entities[$i] = $item->getValue();
+     if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+      $entities[$i] = $entity;
      }
     }
     if ($entities) {
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn đổi ảnh đại diện Facebook hưởng ứng ngày trái đất

Hướng dẫn đổi ảnh đại diện Facebook hưởng ứng ngày trái đất

Ngày 22/04 hằng năm được chọn làm ngày trái đất nhằm vận động mọi người nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên.

Hướng dẫn Ghost - chia sẻ dữ liệu trên máy ảo

Hướng dẫn Ghost - chia sẻ dữ liệu trên máy ảo

Vậy là bạn đã hoàn thành Ghost cho 1 máy ảo mới và cách phân vùng, chia ổ, chia sẻ dữ liệu giữa máy thật và ảo rồi đó.Đôi chút kinh nghiệm chia sẻ cùng mọi người, hi vọng sẽ giúp ích được cho mọi người. Trên đây cũng mong nhận được góp ý của mọi người để mình khắc phục những hạn chế và điểm mạnh của bản thân.

Video độ nét cao quay bằng iPad mới

Video độ nét cao quay bằng iPad mới

Cùng thưởng thức đoạn video độ nét cao quay bằng camera iSight 5 megapixel ở mặt sau iPad thế hệ mới.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services