Hướng dẫn lấy value từ Search Api View thông qua EntityAdapter Drupal 8

Hướng dẫn lấy value từ Search Api View thông qua EntityAdapter Drupal 8

Tham khảo 1

diff --git a/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php b/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
index 23865b7..6e3357a 100644
--- a/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
+++ b/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
@@ -10,7 +10,6 @@
 use Drupal\Core\Entity\EntityInterface;
 use Drupal\Core\Entity\EntityTypeBundleInfoInterface;
 use Drupal\Core\Entity\EntityTypeManagerInterface;
-use Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter;
 use Drupal\Core\Entity\TypedData\EntityDataDefinitionInterface;
 use Drupal\Core\Form\FormStateInterface;
 use Drupal\Core\Language\LanguageInterface;
@@ -582,11 +581,26 @@ public function submitConfigurationForm(array &$form, FormStateInterface $form_s
  }
 
  /**
+  * Retrieves the entity from a search item.
+  *
+  * @param \Drupal\Core\TypedData\ComplexDataInterface $item
+  *  An item of this datasource's type.
+  *
+  * @return \Drupal\Core\Entity\EntityInterface|null
+  *  The entity object represented by that item, or NULL if none could be
+  *  found.
+  */
+ protected function getEntity(ComplexDataInterface $item) {
+  $value = $item->getValue();
+  return $value instanceof EntityInterface ? $value : NULL;
+ }
+
+ /**
  * {@inheritdoc}
  */
  public function getItemId(ComplexDataInterface $item) {
-  if ($item instanceof EntityAdapter) {
-   return $item->getValue()->id() . ':' . $item->getValue()->language()->getId();
+  if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+   return $entity->id() . ':' . $entity->language()->getId();
   }
   return NULL;
  }
@@ -595,8 +609,8 @@ public function getItemId(ComplexDataInterface $item) {
  * {@inheritdoc}
  */
  public function getItemLabel(ComplexDataInterface $item) {
-  if ($item instanceof EntityAdapter) {
-   return $item->getValue()->label();
+  if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+   return $entity->label();
   }
   return NULL;
  }
@@ -605,8 +619,8 @@ public function getItemLabel(ComplexDataInterface $item) {
  * {@inheritdoc}
  */
  public function getItemBundle(ComplexDataInterface $item) {
-  if ($item instanceof EntityAdapter) {
-   return $item->getValue()->bundle();
+  if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+   return $entity->bundle();
   }
   return NULL;
  }
@@ -615,8 +629,7 @@ public function getItemBundle(ComplexDataInterface $item) {
  * {@inheritdoc}
  */
  public function getItemUrl(ComplexDataInterface $item) {
-  if ($item instanceof EntityAdapter) {
-   $entity = $item->getValue();
+  if ($entity = $this->getEntity($item)) {
    if ($entity->hasLinkTemplate('canonical')) {
     return $entity->toUrl('canonical');
    }
@@ -795,8 +808,7 @@ public function getViewModes($bundle = NULL) {
  */
  public function viewItem(ComplexDataInterface $item, $view_mode, $langcode = NULL) {
   try {
-   if ($item instanceof EntityAdapter) {
-    $entity = $item->getValue();
+   if ($entity = $this->getEntity($item)) {
     $langcode = $langcode ?: $entity->language()->getId();
     return $this->getEntityTypeManager()->getViewBuilder($this->getEntityTypeId())->view($entity, $view_mode, $langcode);
    }
@@ -820,8 +832,8 @@ public function viewMultipleItems(array $items, $view_mode, $langcode = NULL) {
    if (isset($langcode)) {
     $entities = array();
     foreach ($items as $i => $item) {
-     if ($item instanceof EntityAdapter) {
-      $entities[$i] = $item->getValue();
+     if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+      $entities[$i] = $entity;
      }
     }
     if ($entities) {

Tham khảo thứ 2

diff --git a/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php b/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
index a8a4919..6e3357a 100644
--- a/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
+++ b/src/Plugin/search_api/datasource/ContentEntity.php
@@ -10,7 +10,6 @@
 use Drupal\Core\Entity\EntityInterface;
 use Drupal\Core\Entity\EntityTypeBundleInfoInterface;
 use Drupal\Core\Entity\EntityTypeManagerInterface;
-use Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter;
 use Drupal\Core\Entity\TypedData\EntityDataDefinitionInterface;
 use Drupal\Core\Form\FormStateInterface;
 use Drupal\Core\Language\LanguageInterface;
@@ -833,8 +832,8 @@ public function viewMultipleItems(array $items, $view_mode, $langcode = NULL) {
    if (isset($langcode)) {
     $entities = array();
     foreach ($items as $i => $item) {
-     if ($item instanceof EntityAdapter) {
-      $entities[$i] = $item->getValue();
+     if ($entity = $this->getEntity($item)) {
+      $entities[$i] = $entity;
      }
     }
     if ($entities) {
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Card.com là 1 platform Securing, có hỗ trợ Open Source như Drupal 7

Card.com là 1 platform Securing, có hỗ trợ Open Source như Drupal 7

Finding and fixing bugs is a lot easier when the bug-finding process is crowdsourced and the underlying technology is open source.

Bill Gates có thể trở lại điều hành Microsoft

Bill Gates có thể trở lại điều hành Microsoft

Sau 3 năm dành trọn tâm huyết cải thiện cuộc sống tại những nước nghèo, nhà đồng sáng lập tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới được cho là đang có ý định trở về chèo lái công ty giống như Steve Jobs trước đây.

Hướng dẫn tạo custom search cho custom post type trong wordpress

Hướng dẫn tạo custom search cho custom post type trong wordpress

Have you ever worked on a WordPress site that has a lot of custom post types? Well as-is WordPress search is a disaster which is why many bloggers use Google custom search.