Làm việc với Drupal 8 Block Cache năm 2016

Làm việc với Drupal 8 Block Cache năm 2016

In case you've had trouble tracking it down (I did), the approach to caching custom blocks is different in Drupal 8 than in Drupal 7. In Drupal 8 all renderable arrays are cacheable – including, of course, those returned by custom blocks.

The new and much-improved Cache API in Drupal 8 provides a sophisticated approach to caching all things renderable–whether pages, entities or, for our case, blocks. Whereas in Drupal 7 default cache settings were returned along with other block settings in "hook_block_info()", Drupal 8 allows developers to manage cache behavior for blocks directly in the render array returned by the block object's "build()" method.

In Drupal 7, caching a block by role looks this:

function mymodule_block_info() {
 $blocks = array();
 $blocks['mymodule_example_block'] = array(
  'info' => t('Block title'),
  // Block caching options (per role, per user, etc.)
  // DRUPAL_CACHE_PER_ROLE is the default.
  'cache' => DRUPAL_CACHE_PER_ROLE,
 );
 return $blocks;
}

In Drupal 8, cache settings are manipulated directly in renderable arrays returned by (among other things) a block's build() method:

class MyCustomBlock extends BlockBase {
 public function build() {
  return array(
   '#markup' => $this->t('My custom block content'),
   '#cache' => array(
    'contexts' => array('user.roles'),
   ),
  );
 }

Available parameters for manipulating cache settings include 'keys', 'contexts', 'tags', 'max-age' and 'bin'. Detailed documentation about cache management in Drupal 8 is available on Drupal.org.

Beyond implications for caching blocks (which had me scouring Google when first writing custom block plugins for Drupal 8) there are huge implications for caching everything. In Drupal 8, cache behavior needs to be a consideration when rendering absolutely anything via the render API. More on that on Drupal.org.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn tạo riêng cho bạn 1 tokens trong Drupal 7
Hướng dẫn tạo riêng cho bạn 1 tokens trong Drupal 7

Tokens are a pretty powerful weapon to have in your arsenal, and they actually come in useful a lot if you remember that they're there.

Lợi và Hại của FACEBOOK
Tìm hiểu về lợi và hại của FACEBOOK năm 2015

Mạng xã hội ra đời trên internet có thể nói là một bước tiến mới của ngành công nghệ thông tin

Cài đặt nhiều website trên cùng một mã nguồn CMS Drupal 7
Cài đặt nhiều website trên cùng một mã nguồn CMS Drupal 7

Bạn sử dụng Drupal CMS để xây dựng cho bản thân, bạn bè, khách hàng, ... và số website bạn cài đặt hiện giờ đã lên đến hàng chục? Chắc chắn bạn phải đối mặt với vấn đề: Khi có lỗi bảo mật phát sinh ở nhân Drupal hoặc ở một module cộng thêm nào đó,