Hướng dẫn tạo 1 Adjustments và các type khá hay của promotion Drupal 8

Hướng dẫn tạo 1 Adjustments và các type khá hay của promotion Drupal 8

Hướng dẫn tạo 1 Adjustments

<?php
public function process(OrderInterface $order)
 {
  foreach ($order->getItems() as $order_item) {
   // SetAdjustment to empty initially.
   $order_item->setAdjustments([]);
   $product_variation = $order_item->getPurchasedEntity();
   $default_product_variation_id = $order_item->getPurchasedEntityId();
   if (!empty($product_variation)) {
    $product_id = $product_variation->get('product_id')
     ->getValue()[0]['target_id'];
    $product = Product::load($product_id);
    $product_type = $product->get('type')->getValue()[0]['target_id'];
    $quantity = $order_item->getQuantity();
    $product_title = $product->getTitle();
    if ($product_type == 'default') {
     $product_price = $order_item->getUnitPrice();
     $product_unit_price = $product_price->getNumber();
     if ($product_unit_price < 20 && $quantity <= 10) {
      $new_adjustment = $product_unit_price;
     }
     elseif ($product_unit_price < 20 && $quantity > 10) {
      $new_adjustment = ($product_unit_price * 10) / $quantity;
     }
     else {
      continue;
     }
     $adjustments = $order_item->getAdjustments();
     // Apply custom adjustment.
     $adjustments[] = new Adjustment([
      'type' => 'custom_adjustment',
      'label' => 'Discounted Price - ' . $product_title,
      'amount' => new Price('-' . $new_adjustment, 'USD'),
     ]);
     $order_item->setAdjustments($adjustments);
    // $order_item->save();
     $adjustments;
    }
   }
  }
 }

Các type khá hay của promotion Drupal 8

 $promotions = $promotion_storage->loadMultiple($result);
 foreach ($promotions as $promotion) {
  $needs_save = FALSE;
  $needs_disable = FALSE;

  $conditions = $promotion->getConditions();
  $order_item_conditions = array_filter($conditions, function ($condition) {
   /** @var \Drupal\commerce\Plugin\Commerce\Condition\ConditionInterface $condition */
   return $condition->getEntityTypeId() == 'commerce_order_item' && $condition->getPluginId() != 'order_item_quantity';
  });
  $condition_map = [
   'order_item_product' => 'order_product',
   'order_item_product_type' => 'order_product_type',
   'order_item_variation_type' => 'order_variation_type',
  ];
  $condition_items = $promotion->get('conditions')->getValue();

  $known_order_item_offers = [
   'order_item_fixed_amount_off',
   'order_item_percentage_off',
  ];
  $offer = $promotion->getOffer();
  $offer_item = $promotion->get('offer')->first()->getValue();

  // Transfer order item conditions to the offer.
  if ($offer->getEntityTypeId() == 'commerce_order_item') {
   // Modify the offer item directly to be able to upgrade offers that
   // haven't yet been converted to extend OfferItemPromotionOfferBase.
   $offer_item['target_plugin_configuration']['conditions'] = [];
   foreach ($order_item_conditions as $condition) {
    $offer_item['target_plugin_configuration']['conditions'][] = [
     'plugin' => $condition->getPluginId(),
     'configuration' => $condition->getConfiguration(),
    ];
   }
   $needs_save = TRUE;
  }

  // The promotion is using a custom offer, disable it so that it can
  // get updated.
  if (!in_array($offer->getPluginId(), $known_order_item_offers)) {
   $needs_disable = TRUE;
  }

  // Convert known order item conditions to order conditions.
  if ($order_item_conditions) {
   foreach ($condition_items as $condition_item) {
    if (array_key_exists($condition_item['target_plugin_id'], $condition_map)) {
     $condition_item['target_plugin_id'] = $condition_map[$condition_item['target_plugin_id']];
     $needs_save = TRUE;
    }
   }
  }

  // Drop unknown order item conditions.
  $conditions = $promotion->getConditions();
  $order_item_conditions = array_filter($conditions, function ($condition) {
   /** @var \Drupal\commerce\Plugin\Commerce\Condition\ConditionInterface $condition */
   return $condition->getEntityTypeId() == 'commerce_order_item' && $condition->getPluginId() != 'order_item_quantity';
  });
  foreach ($order_item_conditions as $condition) {
   foreach ($condition_items as $index => $condition_item) {
    if ($condition_item['target_plugin_id'] == $condition->getPluginId()) {
     unset($condition_items[$index]);
     $needs_save = TRUE;
     // An unrecognized offer was dropped, but because the offer applies
     // to the order, wasn't transferred there. Disable the promotion
     // to allow the merchant to double check the new configuration.
     if ($offer->getEntityTypeId() == 'commerce_order') {
      $needs_disable = TRUE;
     }
    }
   }
  }

  if ($needs_disable) {
   $disabled[] = $promotion->label();
   $promotion->setEnabled(FALSE);
  }
  if ($needs_save) {
   $promotion->set('offer', $offer_item);
   $promotion->set('conditions', array_values($condition_items));
   $promotion->save();
  }
 }

 $sandbox['current_count'] = 25;
 if ($sandbox['current_count'] >= $sandbox['total_count']) {
  $sandbox['#finished'] = 1;
 }
 else {
  $sandbox['#finished'] = ($sandbox['total_count'] - $sandbox['current_count']) / $sandbox['total_count'];
 }
}

$condition = $promotion->Id()->getConditions();
    
$coupon = $order->get('coupons')->first()->get('entity')->getTarget()->getValue();
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (4 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hacker Jeremy Hammond - Anonymous từng bị FBI truy bắt

Hacker Jeremy Hammond - Anonymous từng bị FBI truy bắt

Tạp chí Rolling Stone kể về hành trình bắt giữ hacker Jeremy Hammond cuối năm 2012 cũng như mô tả sự hỗn độn của thế giới tin tặc với những con người tài năng, lập dị.

VTC phát triển dịch vụ truyền hình số mặt đất DVB-T2

VTC phát triển dịch vụ truyền hình số mặt đất DVB-T2

VTC đặt mục tiêu triển khai dự án phát triển dịch vụ truyền hình số mặt đất DVB-T2 theo lộ trình số hóa truyền hình đã được Chính phủ phê duyệt và dự kiến tiến tới thành lập nhà máy sản xuất thiết bị đầu thu và các thiết bị viễn thông.

Chạy Android trên Netbook hoặc Desktop

Chạy Android trên Netbook hoặc Desktop

Android đang là hệ điều hành số một trên các thiết bị di động. Là một người yêu công nghệ chắc hẳn bạn cũng muốn dùng thử qua hệ điều hành này.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services