Hướng dẫn tạo 1 Adjustments và các type khá hay của promotion Drupal 8

Hướng dẫn tạo 1 Adjustments và các type khá hay của promotion Drupal 8

Hướng dẫn tạo 1 Adjustments

<?php
public function process(OrderInterface $order)
 {
  foreach ($order->getItems() as $order_item) {
   // SetAdjustment to empty initially.
   $order_item->setAdjustments([]);
   $product_variation = $order_item->getPurchasedEntity();
   $default_product_variation_id = $order_item->getPurchasedEntityId();
   if (!empty($product_variation)) {
    $product_id = $product_variation->get('product_id')
     ->getValue()[0]['target_id'];
    $product = Product::load($product_id);
    $product_type = $product->get('type')->getValue()[0]['target_id'];
    $quantity = $order_item->getQuantity();
    $product_title = $product->getTitle();
    if ($product_type == 'default') {
     $product_price = $order_item->getUnitPrice();
     $product_unit_price = $product_price->getNumber();
     if ($product_unit_price < 20 && $quantity <= 10) {
      $new_adjustment = $product_unit_price;
     }
     elseif ($product_unit_price < 20 && $quantity > 10) {
      $new_adjustment = ($product_unit_price * 10) / $quantity;
     }
     else {
      continue;
     }
     $adjustments = $order_item->getAdjustments();
     // Apply custom adjustment.
     $adjustments[] = new Adjustment([
      'type' => 'custom_adjustment',
      'label' => 'Discounted Price - ' . $product_title,
      'amount' => new Price('-' . $new_adjustment, 'USD'),
     ]);
     $order_item->setAdjustments($adjustments);
    // $order_item->save();
     $adjustments;
    }
   }
  }
 }

Các type khá hay của promotion Drupal 8

 $promotions = $promotion_storage->loadMultiple($result);
 foreach ($promotions as $promotion) {
  $needs_save = FALSE;
  $needs_disable = FALSE;

  $conditions = $promotion->getConditions();
  $order_item_conditions = array_filter($conditions, function ($condition) {
   /** @var \Drupal\commerce\Plugin\Commerce\Condition\ConditionInterface $condition */
   return $condition->getEntityTypeId() == 'commerce_order_item' && $condition->getPluginId() != 'order_item_quantity';
  });
  $condition_map = [
   'order_item_product' => 'order_product',
   'order_item_product_type' => 'order_product_type',
   'order_item_variation_type' => 'order_variation_type',
  ];
  $condition_items = $promotion->get('conditions')->getValue();

  $known_order_item_offers = [
   'order_item_fixed_amount_off',
   'order_item_percentage_off',
  ];
  $offer = $promotion->getOffer();
  $offer_item = $promotion->get('offer')->first()->getValue();

  // Transfer order item conditions to the offer.
  if ($offer->getEntityTypeId() == 'commerce_order_item') {
   // Modify the offer item directly to be able to upgrade offers that
   // haven't yet been converted to extend OfferItemPromotionOfferBase.
   $offer_item['target_plugin_configuration']['conditions'] = [];
   foreach ($order_item_conditions as $condition) {
    $offer_item['target_plugin_configuration']['conditions'][] = [
     'plugin' => $condition->getPluginId(),
     'configuration' => $condition->getConfiguration(),
    ];
   }
   $needs_save = TRUE;
  }

  // The promotion is using a custom offer, disable it so that it can
  // get updated.
  if (!in_array($offer->getPluginId(), $known_order_item_offers)) {
   $needs_disable = TRUE;
  }

  // Convert known order item conditions to order conditions.
  if ($order_item_conditions) {
   foreach ($condition_items as $condition_item) {
    if (array_key_exists($condition_item['target_plugin_id'], $condition_map)) {
     $condition_item['target_plugin_id'] = $condition_map[$condition_item['target_plugin_id']];
     $needs_save = TRUE;
    }
   }
  }

  // Drop unknown order item conditions.
  $conditions = $promotion->getConditions();
  $order_item_conditions = array_filter($conditions, function ($condition) {
   /** @var \Drupal\commerce\Plugin\Commerce\Condition\ConditionInterface $condition */
   return $condition->getEntityTypeId() == 'commerce_order_item' && $condition->getPluginId() != 'order_item_quantity';
  });
  foreach ($order_item_conditions as $condition) {
   foreach ($condition_items as $index => $condition_item) {
    if ($condition_item['target_plugin_id'] == $condition->getPluginId()) {
     unset($condition_items[$index]);
     $needs_save = TRUE;
     // An unrecognized offer was dropped, but because the offer applies
     // to the order, wasn't transferred there. Disable the promotion
     // to allow the merchant to double check the new configuration.
     if ($offer->getEntityTypeId() == 'commerce_order') {
      $needs_disable = TRUE;
     }
    }
   }
  }

  if ($needs_disable) {
   $disabled[] = $promotion->label();
   $promotion->setEnabled(FALSE);
  }
  if ($needs_save) {
   $promotion->set('offer', $offer_item);
   $promotion->set('conditions', array_values($condition_items));
   $promotion->save();
  }
 }

 $sandbox['current_count'] = 25;
 if ($sandbox['current_count'] >= $sandbox['total_count']) {
  $sandbox['#finished'] = 1;
 }
 else {
  $sandbox['#finished'] = ($sandbox['total_count'] - $sandbox['current_count']) / $sandbox['total_count'];
 }
}

$condition = $promotion->Id()->getConditions();
    
$coupon = $order->get('coupons')->first()->get('entity')->getTarget()->getValue();
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (3 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Xử lý tình huống gặp nạn với thuốc xịt côn trùng

Xử lý tình huống gặp nạn với thuốc xịt côn trùng

Tương tự, nếu bị vấy thuốc vào mắt cần ngâm mắt vào nước ngay. Nước sẽ làm loãng nồng độ thuốc và giúp làm giảm sự kích ứng.

Giới thiệu tính năng Drupal Commerce MailChimp

Giới thiệu tính năng Drupal Commerce MailChimp

This article describes the main features of the Commerce MailChimp module. The module integrates Drupal Commerce, MailChimp module and MailChimp’s eCommerce360 feature.

Lĩnh vực lọc nước dân dụng - Xuất khẩu trên 150 nước đến năm 2040

Lĩnh vực lọc nước dân dụng - Xuất khẩu trên 150 nước đến năm 2040

Với Karofi, trong năm qua, doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng hai con số nhờ ứng dụng những giải pháp công nghệ mới vào thiết bị, sản phẩm.