Thời gian sẽ thay đổi tất cả kể cả tình cảm con người

Hãy đủ mạnh mẽ để chấp nhận rằng, không phải lúc nào bạn cũng quan trọng với ai đó.

Thời gian sẽ thay đổi tất cả, kể cả tình cảm con người.

sinh vien

Ảnh: Ngô Đoàn Quốc Thắng

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet