Tỷ giá Vàng, Bạc | Giao dịch Vàng, Bạc

Cách xem tỷ giá vàng và bạc giao ngay tương tự như xem tỷ giá ngoại tệ. Ký hiệu vàng, bạc giao ngay được giao dịch so với đồng USD là XAU/USD và XAG/USD.

Cách xem tỷ giá vàng, bạc giao ngay

Cách xem tỷ giá vàng và bạc giao ngay tương tự như xem tỷ giá ngoại tệ. Ký hiệu vàng, bạc giao ngay được giao dịch so với đồng USD là XAU/USD và XAG/USD.

Giá vàng, bạc thế giới giao ngay được định giá bằng đồng Đôla Mỹ so với mỗi troy ounce. Khi giá XAU/USD là 900.25, nghĩa là 1oz vàng bằng 900.25$.

Khi tỷ giá vàng tăng, có nghĩa là vàng tăng giá trị hơn trước so với đôla Mỹ.

Ngược lại, khi tỷ giá vàng giảm, nghĩa là giá trị của vàng suy yếu so với đôla, và đồng đôla có giá trị hơn trước so với vàng.

Bids, asks và Spread

Giống như các thị trường khác, vàng và bạc giao ngay cũng có giá chào mua (Bid) và giá chào bán (Ask)

Giá Bid là giá mà tại đó bạn có thể Sell (bán)

Giá Ask là giá mà tại đó bạn có thể Buy (mua)

Chênh lệch giữa giá Bid và Ask được gọi là Spread, và đó là phí giao dịch.

Giao dịch vàng, bạc giao ngay

Vàng và bạc giao dịch dựa theo khối lượng (lot). Một lot vàng là 10oz. Một lot bạc là 500oz (Đây là khối lượng lot theo cách tính riêng của Forex.com - ở các sàn khác, 1 lot vàng thường là 100oz)

Ví dụ, tỷ giá vàng giao ngay là 900.25/75, nghĩa là bạn có thể Sell tại 900.25, hoặc Buy tại 900.75. Chênh lệch Spread là 0.50, đó là phí giao dịch.

Khối lượng giao dịch nhỏ nhất bạn có thể giao dịch tại Forex.com là 0,1 lot (1 troy ounce). Khi bạn giao dịch 1 lot, giá thay đổi lên xuống nhỏ nhất là 0.01 pip tương đương 0.1$

Ví dụ:
 

Tỷ giá Vàng, Bạc | Giao dịch Vàng, Bạc

Bạn Buy 1 lot vàng (XAU/USD) tại giá 900.25

Vài phút sau, giá đi lên 900.95, và bạn thoát lệnh

Cách tính lợi nhuận:

Bạn mua 1 lot tại 900.25

Bạn bán 1 lot tại giá 900.95, chênh lệch 70 pip

1 lot = 10 oz

Vậy lợi nhuận sẽ là 70 pip x 0.10$ = 7$

Nếu giá di chuyển ngược lại xuống còn 899.60, cách tính lỗ của bạn như sau:

Bạn mua 1 lot tại giá 900.25

Bạn bán 1 lot tại giá 899.60, chênh lệch 65 pip

Bạn bị lỗ: 65 pip x 0.1$ = 6.5$

Pip (Percentage in point)

Giống như giao dịch các cặp tiền tệ, sự thay đổi rất nhỏ của tỷ giá vàng, bạc giao ngay được gọi là pip. Một pip vàng hay bạc là số thập phân thứ hai của tỷ giá (0.01)

Khi tính giá trị giao dịch của bạn, hãy nhớ rằng kim loại giao ngay giao dịch bằng số lot. Với vàng giao ngay, 1 lot là 10oz, nghĩa là khi giá vàng chuyển động 1 pip tương đương với 0.1$ (1 cent) cho mỗi lot mà bạn đang giao dịch.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet