SASS để viết CSS

25 Jan
Hướng dẫn chèn JS và CSS assets vào Drupal 8 theme năm 2015

Hướng dẫn chèn JS và CSS assets vào Drupal 8 theme năm 2015

In the example below global-stylingis a name of a library (a file or collection of files) that is used for global styles

Read more
16 Dec
Hướng dẫn sửa Css lỗi website trên Google Chrome 39 năm 2015

Hướng dẫn sửa Css lỗi website trên Google Chrome 39 năm 2015

Thực ra mình cũng chưa để ý cái này nhưng do thằng bạn nó vào phản hổi mới nhận ra và biết cách fix lỗi này bằng dòng css cơ bản ở dưới

Read more
16 Jul
Hướng dẫn sử dụng Sass Breakpoints 1 cách hiệu quả trong Drupal 7

Hướng dẫn sử dụng Sass Breakpoints 1 cách hiệu quả trong Drupal 7

There have been plenty of blog posts touting the reasons to use Sass as a CSS preprocessor, and if you've been doing responsive design for a while

Read more
10 Jul
Dễ dàng thực hiện CSS Regression Testing với Resemble.js trong Drupal 7

Dễ dàng thực hiện CSS Regression Testing với Resemble.js trong Drupal 7

In a nutshell, Resemble.js takes two images, and generates a third that highlights the differences between the source images. Why is that exciting?

Read more
01 Jul
Cần biết một số External Libraries được thêm vào Drupal 8

Cần biết một số External Libraries được thêm vào Drupal 8

There are lots of goodies coming in Drupal 8. A lot of work has gone into bring Drupal up to modern web standards. In addition to digging into Drupal-specific problems,

Read more
06 Jun
Hướng dẫn sử dụng Image Styles module trong Drupal 7 bằng video

Hướng dẫn sử dụng Image Styles module trong Drupal 7 bằng video

The Image Styles modules is part of Drupal 7 core modules. While simple, this module is a backbone to an enormous amount of use cases within Drupal.

Read more
06 Jun
Hướng dẫn chèn CSS Style vào trong Drupal 7 Views

Hướng dẫn chèn CSS Style vào trong Drupal 7 Views

In this tutorial, we're going to show you how to apply CSS to your views so you can add both color and width.

Read more
19 May
Hướng dẫn sử dụng SASS để viết CSS chuyên nghiệp trong Drupal, Wordpress

Hướng dẫn sử dụng SASS để viết CSS chuyên nghiệp trong Drupal, Wordpress

Nhưng mình nghĩ cái rối này sẽ không phải là quá khó vì SASS thật ra cũng chỉ là một CSS Processcor để dịch một số đoạn code sang CSS.

Read More
06 Mar
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Biểu thức thuộc tính trong CSS

Internet Explorer 5 của Windows đã giới thiệu biểu thức điều kiện trong CSS, một phần mở rộng cho phép chúng ta sử dụng kịch bản Javascript của Microsoft

Read More
06 Mar
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Tìm hiểu về CSS basic: Selecter

Điều đầu tiên khi tìm hiểu về CSS thì chúng ta phải hiểu các cách chọn phần tử trong CSS. CSS cung cấp những cách thức hết sức đơn giản và linh động giúp bạn định kiểu được những phần tử html bạn mong muốn.

Read More
06 Mar
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Đối số hàm trong javaScript

Có thể nói javaScript là ngôn ngữ hướng đối tượng, hầu như mọi thứ trong javaScript đều làm việc theo hướng đối tượng như chuỗi, mảng...

Read More
01 Mar
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Function bảng cửu chương trong javascript

- Kiểm tra một số có chia hết cho một số; Tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên; Tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số nguyên; Giải phương trình bậc 2; Tính tích các số lẽ; Lũy thừa; In tam giác hình sao (2 dạng)

Read More
03 Dec
Class và định danh ID trong CSS

Class và định danh ID trong CSS

Chào các bạn chúng ta đã tìm hiểu về một số định dạng trong văn bản: kiểu chữ, font size… Và bây giờ vấn đề là phải gắng kết các định dạng đó vào trong các thẻ html, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu class và id trong css.

Read More

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây