Function bảng cửu chương trong javascript

Function bảng cửu chương trong javascript

Function Bảng cửu chương

function bangcuuchuong()
{
document.write("<table border=1 width=100%>")
  for(i=1;i<=9;i++)  
  {
	document.write("<tr>")
  for(n=2;n<=9;n++)  
  document.write("<td>" +n + "x" + i +"="+ (n*i));
  document.write("</td>");
	document.write("</tr>")
  }
document.write("</tr></table>")
}

Code tính tuổi

<script>
n=eval(prompt("nhap nam sinh"));
a=new Date();
a=a.getFullYear();
tuoi=a-n;
alert("So tuoi:"+" "+tuoi);
</script>

Bảng cửu chương từ 2 đến 9 khi nhập vào số nào thì xuất bảng cửu chương đó

<html>
n=prompt("Nhap");
if(n==2)
{document.write("<font color=red><b>BANG CUU CHUONG 2");
document.write("<font color=blue>");
	
			for(j=1;j<=9;j++)
			{
			
			document.write("<br>",j," x 2 = ",+2*j);
			}
		
}
if(n==3)
{document.write("<font color=red><b>BẢNG CỬU CHƯƠNG 3");
 document.write("<font color=blue>");
	
			for(j=1;j<=9;j++)
			{
			
			document.write("<br>"," 3 x ",j,"=",+3*j);
			}
		
}
if(n==4)
{document.write("<font color=red><b>BANG CUU CHUONG 4");
 document.write("<font color=blue>");
			for(j=1;j<=9;j++)
			{
			
			document.write("<br>",j," x 4 = ",+4*j);
			}
		
}
if(n==5)
{document.write("<font color=red><b>BANG CUU CHUONG 5");
 document.write("<font color=blue>");
			for(j=1;j<=9;j++)
			{
			
			document.write("<br>",j," x 5 = ",+5*j);
			}
		
}
else
if(n==6)
{document.write("<font color=red><b>BANG CUU CHUONG 6");
 document.write("<font color=blue>");
			for(j=1;j<=9;j++)
			{
			
			document.write("<br>",j," x 6 = ",+6*j);
			}
		
}
if(n==7)
{document.write("<font color=red><b>BANG CUU CHUONG 7");
 document.write("<font color=blue>");
			for(j=1;j<=9;j++)
			{
			
			document.write("<br>",j," x 7 = ",+7*j);
			}
		
}
if(n==8)
{document.write("<font color=red><b>BANG CUU CHUONG 8");
			for(j=1;j<=9;j++)
			{
			
			document.write("<br>",j," x 8 = ",+8*j);
			}
		
}
if(n==9)
{document.write("<font color=red><b>BANG CUU CHUONG 9</font>");
document.write("<font color=blue>");
			for(j=1;j<=9;j++)
			{
			
			document.write("<br>",j," x 9 = ",9*j);
			}
		
}

Hàm kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng (minh họa)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script>
function kt()
{
	a=eval(f1.date.value);
	b=eval(f1.month.value);
	c=eval(f1.year.value);
	var now=new Date();
	var d=now.getFullYear();
	if(a.length==0 || b.length==0 || c.length==0)
		alert("Khong duoc bo trong");
	if(isNaN(a) || isNaN(b) || isNaN(c))
		alert("Khong duoc nhap chu");
	if(a<1 || a>31)
		alert("Ngay khong hop le");
	if(b<1 || b>12)
		alert("Thang khong hop le");
	else
		alert(d-c + " tuoi");
}
</script>
</head>

<body>
<form action="" method="post" name="f1">
	Ngày <input type="text" name="date" maxlength="5"/>
  	Tháng <input type="text" name="month" maxlength="5"/>
	Năm <input type="text" name="year" maxlength="5"/>
  <input type="submit" value="OK" onclick="kt()"/>
</form>
</body>
</html>

- Kiểm tra một số có chia hết cho một số

- Tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên

- Tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số nguyên

- Giải phương trình bậc 2

- Tính tích các số lẽ

- Lũy thừa

- In tam giác hình sao (2 dạng)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<script>
function chiahet()
{
	a=prompt("Nhap so thu 1: ");
	b=prompt("Nhap so thu 2: ");
	if(a%b==0)
		alert("So 1 chia het cho so 2");
	else
		alert("So 1 khong chia het cho so 2");
}

function maxi()
{
	a=eval(prompt("Nhap so thu 1: "));
	b=eval(prompt("Nhap so thu 2: "));
	c=eval(prompt("Nhap so thu 2: "));
	max=a;
	if (b>max)
		max=b;
	if (c>max)
		max=c;
	alert("So lon nhat: " +max);
}

function vd()
{
	a=eval(prompt("Nhap so thu 1: "));
	b=eval(prompt("Nhap so thu 2: "));
	tong=a+b;
	hieu=a-b;
	tich=a*b;
	thuong=a/b;
	alert("Tong: " +tong);
	alert("hieu: " +hieu);
	alert("Tich: " +tich);
	alert("Thuong: " +thuong);
}

function ptbac2()
{
	a=eval(prompt("a= "));
	b=eval(prompt("b= "));
	c=eval(prompt("c= "));
	denta=b*b-4*a*c;
	if(denta==0)
		alert("Phuong trinh co nghiem kep " + (-b/2*a));
	if(denta>0)
		alert("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet, x1= " + Math.round((-b-Math.sqrt(denta)/2*a),2) + "    x2= " + Math.round((-b+Math.sqrt(denta)/2*a),2));
	else
		alert("Phuong trinh vo nghiem");
}

function tichsole()
{
	tich=1;
	n=eval(prompt("So cuoi cung: "));
	document.write("DS so le: ");
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		if(i%2!=0)
		{
		tich=tich*i;
		document.write(" "+i+" ");
		}
	}
	alert("Tich: " +tich);
}

function luythua()
{
	x=eval(prompt("x= "));
	n=eval(prompt("n= "));
	alert("Ket qua " +(Math.pow(x,n)));
}

function sao()
{
	n=eval(prompt("So hang= "));
 for (i=0; i<n; i++)
 {
  for (j=n-1; j>i; j--)
   document.write("&nbsp;&nbsp;");
  for (j=0; j<i*2+1; j++)
   document.write("*");
  document.write("<br>");
 }
}

function sao1()
{
	n=eval(prompt("So hang= "));
	for(i=0;i<n-1;i++)
	{
		for(j=0;j<n*2-1;j++)
			if((j==n-1-i)||(j==n-1+i))
				document.write("*");
			else
				document.write("&nbsp;&nbsp;");
				document.write("<br>");
	}
	for(j=0;j<2*n-1;j++)
	document.write("*");
}

 

</script>
<body>
</body>
<input type="button" value="Kiểm tra chia hết" onclick="chiahet()" /><br />
<input type="button" value="Tìm số lớn nhất" onclick="maxi()" /><br />
<input type="button" value="Star" onclick="vd()" /><br />
<input type="button" value="Giải pt bậc 2" onclick="ptbac2()" /><br />
<input type="button" value="Tích số lẻ" onclick="tichsole()" /><br />
<input type="button" value="Lỹ thừa" onclick="luythua()" /><br />
<input type="button" value="Sao" onclick="sao()" /><br />
<input type="button" value="Sao1" onclick="sao1()" /><br />
</html>
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.3 (10 votes)
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
TS Nguyễn Đức Khảm trả lời diệt côn trùng mối

TS Nguyễn Đức Khảm trả lời diệt côn trùng mối

Nhà tôi đợt này xuất hiện mối, liệu dùng nước sôi đổ vào tổ mối có diệt được chúng không

Download Vector mẫu lịch tết năm 2020 - file AI

Download miễn phí Vector mẫu lịch tết năm 2020 - file AI

Tình cảm chân thành, sự quan tâm được gửi gắm đó chính là những thông điệp mà những tấm thiệp gửi đi vượt qua mọi khoảng cách địa lý và không gian.

HP: tablet webOS sẽ trở lại vào năm 2013

HP: tablet webOS sẽ trở lại vào năm 2013

Giám đốc điều hành của HP Meg Whitman cuối cùng cũng chính thức cho công bố số phận của hệ điều hành webOS sau khi công ty công bố ngừng phát triển smartphone và tablet chạy nền tảng webOS trước đó.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung