Bài toán Pascal: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Bài toán Pascal: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0) 

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;

Uses crt;

Var a,b: real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0'); 

 Writeln('----------------------------------------------------------------------'); 

 Write('nhap a=');

 readln(a);

 Write('nhap b=');

 readln(b); 

 If a<>0 then

  If a>0 then 

   Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2) 

  Else 

   Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)

 Else

  If b>=0 then 

   Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem') 

  Else 

   writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');

  Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 1.8 (51 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Facebook đứng đầu các website có lượng truy cập nhiều nhất năm 2011

Facebook đứng đầu các website có lượng truy cập nhiều nhất năm 2011

Phần đánh giá được lấy từ Google Ad Planner, dịch vụ theo dõi thầm lặng các website trên internet.

Samsung được cấp giấy phép thiết kế VXL ARM 64 bit

Samsung được cấp giấy phép thiết kế VXL ARM 64 bit

Việc Samsung được cấp giấy phép thiết kế VXL ARM 64 bit cho thấy hãng sản xuất chip này có thể mở rộng phạm vi từ smartphone và MTB để nhảy vào thị trường máy chủ.

Hoàng tử Ả Rập đầu tư mạnh vào Twitter

Hoàng tử Ả Rập đầu tư mạnh vào Twitter

Hoàng tử Alweleed Bin Talal của Ả Rập Saudi đã mua 300 triệu cổ phần của Twitter, trở thành cổ đông chiến lược của "tiểu blog".

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung