Bài toán Pascal: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Bài toán Pascal: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0) 

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;

Uses crt;

Var a,b: real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0'); 

 Writeln('----------------------------------------------------------------------'); 

 Write('nhap a=');

 readln(a);

 Write('nhap b=');

 readln(b); 

 If a<>0 then

  If a>0 then 

   Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2) 

  Else 

   Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)

 Else

  If b>=0 then 

   Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem') 

  Else 

   writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');

  Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 1.8 (51 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Các tool và extensions tuyệt vời cho GraphQL APIs

Driving into GraphQL - Các tool và extensions tuyệt vời cho GraphQL APIs

This workshop is designed to help participants work effectively with GraphQL.

Mai Ngọc sinh năm 1990. Là một trong những hotgirl Hà thành đời đầu, Mai Ngọc ghi dấu ấn với các bản tin thời tiết của VTV trước khi chuyển qua làm thời sự. Năm 2019, Mai Ngọc bắt đầu dẫn bản tin Thời sự Việt Nam hôm nay lúc 17h30 của VTV và là một trong những gương mặt quen thuộc của bản tin này từ đó đến nay

Tin nóng ngày 3.5.2021 - trước khi hành động nên quan sát các cảm giác trên thân

Con người hay có xu hướng Chê bai người khác khi cho rằng điều này họ làm sai, làm chưa đúng và phẫn nộ khi điểu đó có những hậu quả rất lớn.

Cách sửa máy in Canon 1210 bị kẹt giấy

Cách sửa máy in Canon 1210 bị kẹt giấy

Giấy quá mỏng => thay giấy khác và nên sử dụng loại giấy được nhà sản xuất khuyến cáo (thông thường là giấy có định lượng từ 70g trở lên).

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung