Bài toán Pascal: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Bài toán Pascal: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0) 

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;

Uses crt;

Var a,b: real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0'); 

 Writeln('----------------------------------------------------------------------'); 

 Write('nhap a=');

 readln(a);

 Write('nhap b=');

 readln(b); 

 If a<>0 then

  If a>0 then 

   Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2) 

  Else 

   Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)

 Else

  If b>=0 then 

   Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem') 

  Else 

   writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');

  Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 1.7 (50 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Những điều cần biết khi làm Social Media

Những điều cần biết khi làm Social Media

Nếu bạn có ý định trở thành một nhà hoạch định chiến lược trong lĩnh vực truyền thông xã hội (Social Media) cho một công ty nào đó thì đoạn Infographic thống kê dưới đây sẽ rất có ích cho bạn.

Checklist các module cần thiết cho Drupal Website, custom module cho Drupal

Checklist các module cần thiết cho Drupal Website, custom module cho Drupal

When launching a Drupal website there are areas that should be configured, reviewed and tested.

Hướng dẫn drush Self Aliases

Hướng dẫn drush Self Aliases

I ran into an interesting problem with the drush @self alias today. I wanted to pull a fresh copy of the DB down from a client’s live site to my local development copy. Should be as easy as drush sql-sync @clientsite.live @self, right? I’ve done this a thousand times before.

And I’ve also ignored the warning message every time before, but today I thought I’d check it out: