Hướng dẫn cấu hình Axis2 trên Eclipse

Hướng dẫn cấu hình Axis2 trên Eclipse

Tác giả: Nguyễn Anh Khoa

Mục đích: nội dung của chủ đề này giúp chúng ta sẽ cấu hình Axis2 trong Eclipse.

Để thực hiện được phần này bạn cần download:

 

1.Config server Tomcat trong Eclipse

Gỉải nén gói Eclipse và Tomcat vừa download.

Chạy Eclipse.

Chọn Window -> Preferences

 http://img189.imageshack.us/img189/5886/99795691.png
 

Chọn Server -> Runtime Environment. Click Add

 http://img853.imageshack.us/img853/156/23032197.png

Chọn Apache -> Apache Tomcat v6.0

Check Create new local server. Click Next

 http://img687.imageshack.us/img687/7346/95486335.png

Click Browse.

Chọn đến folder Apache Tomcat sau khi giải nén.

Click OK -> Finish

 http://img52.imageshack.us/img52/5498/61278152.png

 http://img850.imageshack.us/img850/2048/93838831.png

Check server vừa config

Trong cửa sổ Server:

 http://img811.imageshack.us/img811/6074/24158374.png

Nếu không thấy cửa sổ Server, chọn Window -> Show View -> Other -> Server -> Servers.

Click OK.

 http://img694.imageshack.us/img694/7488/32758899.png

Start server.
 

http://img121.imageshack.us/img121/1551/47763719.png

 http://img19.imageshack.us/img19/2662/21929762.png

Đến đây server đã được add trong Eclipse thành công.

Mở Intenet Browser và gõ vào địa chỉ http://localhost:8080

Trang start page của tomcat.

 http://img709.imageshack.us/img709/17/64867368.png

Bạn có thể gặp lỗi sau:

 http://img847.imageshack.us/img847/2751/25349353.png

Lỗi này hiện tại mình vẫn chưa biết cách fix nhưng server vẫn start thành công và mình vẫn deploy và run các project bình thường.

Nếu muốn đổi port cho Tomcat,  có thể dùng 2 cách sau:

1. Mở file ~\apache-tomcat-6.0.26\conf\server.xml

Tìm đến dòng sau đây và đổi giá trị của port.

http://img94.imageshack.us/img94/1200/64029324.png

Stop server, delete server trong cửa sổ Servers trước rồi remove trong Preference.

Add server lại theo các bước như trên.

2. Đổi giá trị của port tại dòng
 

http://img94.imageshack.us/img94/1200/64029324.png

trong 2 file:

- ~\workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\conf\server.xml: Đây là file config server riêng của Eclipse. Khi server mới được add trong cửa sổ Servers thì các file config của server sẽ được copy vào trong thư mục này.

- File server.xml trong cửa sổ Project Explorer:

http://img822.imageshack.us/img822/6945/19733367.png

Restart server.
 

2.Config Axis2 in Eclipse

Chọn Window -> Preferences -> Web Services -> Axis2 Preferences. Click Browse

Chọn đến folder chứa gói war của Axis2.

http://img593.imageshack.us/img593/6499/56708523.png

Nếu hiển thị thông báo Axis2 runtime loaded successfully là bạn đã chọn đúng folder.

Click Apply.

 http://img541.imageshack.us/img541/5485/72357355.png
 

Chọn Server and Runtime trong mục Web Services.

Web service runtime chọn Apache Axis2. Click OK.

Đến đây mình đã config xong Axis2 trong Eclipse.

Mình không test được Axis2 trong Eclipse như NetBean vì khi tạo Web Service tool mới add Axis2 trong project. Rồi khi deploy project thì Axis2 mới được deploy theo.

Chúng ta sẽ tạo 1 Web Service trong bài tiếp theo.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Thiết kế website sử dụng hệ màu  RGB, CMYK, và  Pantone

Thiết kế website sử dụng hệ màu RGB, CMYK, và Pantone

Để là một người thiết kế đồ họa tốt bạn phải nắm bắt được màu sắc, các tiêu chuẩn màu trong thiết kế đồ họa, nắm rõ kiến thức về màu sắc giúp các bạn chọn lựa hệ màu sắc phù hợp với công việc thiết kế của mình. Các hệ số màu mình giúp thiệu cho các bạn là RGB, CMYK, và hệ màu Pantone được sử dụng trong thiết kế website, thiết kế in ấn, thiết kế đồ họa kỹ thuật số…

Steve Jobs đã đúng: Google đang đi theo con đường của Microsoft

Steve Jobs đã đúng: Google đang đi theo con đường của Microsoft

Thời điểm năm ngoái, khi Larry Page chuẩn bị nhận trách nhiệm lãnh đạo Google, CEO hiện tại của “gã khổng lồ” đã tới gặp Steve Jobs

Giới thiệu về Drush và sử dụng Drush

Giới thiệu về Drush và sử dụng Drush

Với những ai làm việc nhiều với Drupal chắc cũng sẽ chán ngấy với những công việc nhàm chán khi phải cài đặt các phiên bản mới của core hay các module.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung