Java Web Service

03 Jan
Asynchronous Javascript and XML hay tại chỗ Trạng thái của XMLHttpRequest

Asynchronous Javascript and XML hay tại chỗ Trạng thái của XMLHttpRequest

AJAX là chữ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML. Nó là một bộ các kỹ thuật thiết kế web giúp cho các ứng dụng web hoạt động bất đồng bộ

Read More
18 Feb
Hướng dẫn cài đặt gcc-7.3.0 trên CentOS 6 và CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt gcc-7.3.0 trên CentOS 6 và CentOS 7

In this tutorial, we will take a look at how to install GCC on CentOS 7. GCC or GNU Compiler Collection is released by the Free Software Foundation and as the name suggests

Read More
03 Feb
Các thao tác cơ sở làm việc mongodb trong java

Các thao tác cơ sở làm việc mongodb trong java

Để  làm việc được với mongodb trước hết bạn download thư viện mongo tại link sau :

Read more
06 Jan
Tìm hiểu về Java Driver trong MongoDB

Tìm hiểu về Java Driver trong MongoDB

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài tính năng cơ bản của MongoDV Java Driver cũng như cách triển khai và ứng dụng vào thực tế.

Read More
07 Jul
Tổng quan về Maven tool – So sánh với Ant

Tổng quan về Maven tool – So sánh với Ant

Maven là một công cụ để quản lý project và việc build một cách tự động. Nó phục vụ chính cho các project viết bằng Java nhưng cũng có thể hỗ trợ cho các project khác viết bằng C#, Ruby, Scala.

Read More
30 Apr
 Cấu hình Web Server trên Windows server 2003

Cấu hình Web Server trên Windows server 2003

Web Server là máy chủ có dung lượng lớn, tốc độ cao, được dùng để lưu trữ thông tin như một ngân hàng dữ liệu, chứa những website đã được thiết kế cùng với những thông tin liên quan khác. (các mã Script, các chương trình, và các file Multimedia)

Read more
06 Mar
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Kế thừa từ prototype trong javaScript

Bài viết trước đã trình bày về những kỹ thuật căn bản để xây dựng ứng dụng javaScript theo hướng đối tượng, cách tạo và sử dụng thuộc tính, phương thức của đối tượng.

Read More
12 Feb
Khắc phục: Port bị chiếm không thể khởi động SERVER J2EE/JAVAEE

Khắc phục: Port bị chiếm không thể khởi động SERVER J2EE/JAVAEE

Mục đích của chủ đề này hướng tới việc giành lại port khởi động của các server hỗ trợ J2EE/JavaEE. Ở đây chúng tôi viết bài này trên Tomcat không thể khởi động được khi port bị chiếm

Read More
12 Feb
Sử dụng .NET để consume RESTful Web Services

Sử dụng .NET để consume RESTful Web Services

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về cách consume RESTful Web Services viết bằng java bằng công nghệ .NET để cho thấy tính uyển chuyển và đơn giản của RESTful khi xử lý bằng một client khác ngôn ngữ - đơn giản hơn rất nhiều so với việc sử dụng .NET để consume các dạng kỹ thuật công nghệ của web services khác

Read More
12 Feb
Xây dựng ứng dụng áp dụng RESTful Web Services – xử lý object

Xây dựng ứng dụng áp dụng RESTful Web Services – xử lý object

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về cách xử lý nâng của của kỹ thuật xây dựng web services với RESTful Web Services – nâng cao kỹ thuật xây dựng web services với object. Qua nội dung này chúng ta thấy được tính đơn giản và nhẹ nhàng khi áp dụng web services để truyền dữ liệu từ client đến server và truyền kết quả xử lý là một object từ server đến client

Read More
12 Feb
Giới thiệu về RESTful Web Services

Giới thiệu về RESTful Web Services

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về RESTful Web Services – một phương pháp mới để tạo web services sử dụng cách thức đơn giản để trao đổi dữ liệu độc lập platform với hiệu suất khá cao. 

Read More
12 Feb
Xây dựng Web Service sử dụng Web Server Tomcat

Xây dựng Web Service sử dụng Web Server Tomcat

Nội dung này chúng tôi mở rộng cách thức tạo web services với nhiều công cụ khác nhau sau loạt bài giới thiệu về axis2

Read More
12 Feb

Kết hợp Axis2 web service – Java FX – Windows From application (multi clients)

+ tương tự như ví dụ “.NET Windows Form application sử dụng Axis2 web service”, ví dụ này dựa trên trò chơi caro, chúng tôi sẽ hiện thực Windows form cho 2 người chơi, và Java FX application sẽ hiển thị trạng thái của bàn

Read More
12 Feb

.NET Windows Form application sử dụng Axis2 web service

ví dụ này mô tả cách sử dụng web service tạo bằng Axis2 trên Windows From application theo mô hình MVC thông qua game caro dành cho 2 người chơi. Windows form sẽ làm view tương tác với user, web service sẽ đóng vai trò làm controller. Ví dụ này còn giúp thể hiện tính độc lập (cross-platform) của web service.

Read More
12 Feb

Tạo web services đơn giản dùng Axis2 trên Eclipse

Mục đích: Trong phần này, chúng ta sẽ tạo 1 web service cộng trừ 2 số thập phân dùng Axis2 trong Eclipse và consume Service với mô hình MVC sử dụng JSP và Servlet trong Eclipse.

Read More
12 Feb

Hướng dẫn cấu hình Axis2 trên Eclipse

Mục đích: nội dung của chủ đề này giúp chúng ta sẽ cấu hình Axis2 trong Eclipse.

Read More

Các trang