ASP.Net: Tính năng đăng nhập không cần database

ASP.Net: Tính năng đăng nhập không cần database

Chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ cách thực hiện tính năng đăng nhập không sử dụng database trong web asp.net, đôi khi web bạn ngừng lại các tài khoản user chỉ cho một user nào đó login vào, hay database bạn bị lỗi cần đến tính năng này ….

Tính năng đăng nhập không cần database này là cách mà bạn khai báo tên, pass của user vào trong file web.config, công việc này giúp bạn xử lý các tình huống tách biệt với cơ sở dữ liệu.

Bạn mở file web.config lên và khai báo các dòng code sau:

<!--

Đặt sau <system.web> login không dùng database-->

<authentication mode="Forms">

  <forms name="form1">

    <credentials passwordFormat="Clear">

      <user name="bcdonline" password="bcdonline"/>

      <user name="vidu" password="vidu"/>

      <user name="gido" password="gido"/>

    </credentials>

  </forms>

</authentication>

-->

Bạn nhớ là đặt code này sau trong web.config nha! Ở đây có 3 user như trên bạn muốn khai báo thêm cũng được.

Lập giao diện đăng nhập

Bạn tạo một giao diện đăng nhập gần như tương tụ bài đăng ký đăng nhập trong ASP.Net.

ASP.Net: Tính năng đăng nhập không cần database

Đăng nhập không dùng database

Bạn xử lý nut đăng nhập của mình như sau:

<!--

 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

  {

    if (System.Web.Security.FormsAuthentication.Authenticate(TextBox1.Text, TextBox2.Text) == true)

    {

      Session["role"] = true;

      Session["admin"] = TextBox1.Text;

      Response.Redirect("admin.aspx");

    }

    else

    {

      Response.Write("<script>alert('Đăng nhập không thành công!!')</script>");

    }

  }

-->

Hii… lười thay đổi tên của các control, OK bạn nào đã đọc bài đăng ký đăng nhập trong ASP.Net thì chắc sẽ rõ hơn phần nào.

Kết luận: Bài này mục đich giới thiệu đến mọi người sử dụng một khai báo trong web.config và áp dụng trong login, bạn có thể tùy chỉnh nó không đơn giản là login mà khai báo một biến sử dung độc lập Chúc thành công!

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Dùng Drush để Exporting and reloading Drupal databases

Dùng Drush để Exporting and reloading Drupal databases

The Drush system is a tremendous productivity booster for those who learn to use it, it can be used for simplifying module updates, to upgrading from Drupal 6 to 7, to juggling Features

Hướng dẫn chính cho Drupal 8: Episode 3 - Site Builder Improvements

Hướng dẫn chính cho Drupal 8: Episode 3 - Site Builder Improvements

Still, since Drupal 8 is now feature-frozen, hopefully most info should remain relevant. Where applicable, Drupal 7 contrib equivalents of Drupal 8 features will be noted.

New Samsung TV Ad Takes a Stab at iPhone Users

New Samsung TV Ad Takes a Stab at iPhone Users

Apple and Samsung have been involved in quite the court battle over the last 6 months. Apple accused Samsung of copying the trademarked design of its products, and since then, the two companies have been in and out of court.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer