Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Có khá nhiều cách để export dữ liệu ra file excel. WEBXAULA sẽ đơn cử một phương pháp khá đơn giản (không cần phải chèn thêm thư viện bên ngoài). 

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Ở đây, mình đưa ra một ví dụ là sẽ export một danh sách các sản phẩm trong dữ liệu ra file excel và lưu xuống máy.

string pSQL = "SELECT PRODUCTID, PRODUCTPRICE, PRODUCTNAME, PRODUCTSTATUS FROM PRODUCTS ORDER BY PRODUCTNAME";

    clsConnect pBang = new clsConnect(pSQL);

    string name_ = "tenfile"; //Tên file excel mà bạn lưu về máy

    //Tạo mới bảng để chép vào file excel

    Table tb = new Table();

    //Định dạng bảng

    tb.BorderColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

    tb.CellPadding = 4;

    tb.GridLines = GridLines.Both;

    tb.CellSpacing = 0;

    tb.Width = Unit.Percentage(100);

    TableCell cell;

    TableRow row;

    int from = 0;

    int to = pBang.Rows.Count;

    int header = 0;

    for (int i = from; i < to - 1; i++)

    {

      DataRow dr = pBang.Rows[i];

      if (header == 0)

      {

        row = new TableRow();

        cell = new TableCell();

        //so thu tu

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 50;

        cell.Text = "<b>Stt</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Tên sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.Width = 140;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Text = "<b>Tên sản phẩm</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Giá sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 500;

        cell.Text = "<b>Giá tiền</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        tb.Rows.Add(row);

      }

      header++;

      row = new TableRow();

      cell = new TableCell();

      //stt

      cell.Height = 50;

      cell.Text = header.ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //TenSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTNAME"].ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //GiaSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTPRICE"].ToString().Trim();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      tb.Rows.Add(row);

    }

    //- Tương tự bạn có bao nhiêu trường cần export thì bạn chèn bấy nhiêu cột.

    //

    Response.Clear();

    Response.Buffer = true;

    //excel

    string ex_ = "xls";

    Context.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + name_ + "." + ex_);

    //  Context.Response.AddHeader("Content-Length", strpath.Length.ToString());

    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";

    Response.Charset = "UTF-8";

    this.EnableViewState = false;

    System.IO.StringWriter oStringWriter = new System.IO.StringWriter();

    System.Web.UI.HtmlTextWriter oHtmlTextWriter = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(oStringWriter);

    tb.RenderControl(oHtmlTextWriter);

    Response.Write(oStringWriter.ToString());

    Response.End();
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 6.9 (10 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Facebook, Mark Zuckerberg

Ông chủ Facebook ở nhà đẹp cỡ nào?

Theo báo AsiaOne, tuy là một tỷ phú nhưng Zuckerberg vẫn vay theo hình thức thế chấp nhà để có dinh cơ trị giá 13,5 triệu USD, tương đương hơn 282 tỷ đồng. Sau khi tậu nhà, năm nay Zuckerberg đã làm đám cưới với cô bạn gái Priscilla Chan và hiện cặp đôi này đang sống hạnh phúc trong căn nhà đầy vẻ lãng mạn và trẻ trung này.

Động cơ nào khiến Facebook "biếu không" người dùng những công nghệ tuyệt đỉnh

Facebook biếu không người dùng những công nghệ tuyệt đỉnh

Liên tiếp hàng loạt những công nghệ đình đám của Facebook ra mắt trong thời gian gần đây đều được hãng miễn phí cho người dùng

AI đang ở đâu trên thế giới, các bài toán AI tại Tech Awards 2018

AI đang ở đâu trên thế giới, các bài toán AI tại Tech Awards 2018

Nối tiếp chương trình hội thảo là câu chuyện về trí tuệ nhân tạo. AI đang thay đổi diện mạo của thế giới với nhiều ứng dụng trong tất cả lĩnh vực.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services