Chuyển đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu trong asp.net Website

Chuyển đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu trong asp.net Website

Khi các bạn thực hiện rewrite URL cho website, công việc cần thiết là làm thế nào để chuyển đổi được từ tiếng Việt có dấu sang không dấu. Ở đây WEBXAULA sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện nó 

Chuyển đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu trong asp.net Website

Rất đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng hàm sau là được.

private static string[] VietNamChar = new string[]
       {
           "aAeEoOuUiIdDyY",
           "áàạảãâấầậẩẫăắằặẳẵ",
           "ÁÀẠẢÃÂẤẦẬẨẪĂẮẰẶẲẴ",
           "éèẹẻẽêếềệểễ",
           "ÉÈẸẺẼÊẾỀỆỂỄ",
           "óòọỏõôốồộổỗơớờợởỡ",
           "ÓÒỌỎÕÔỐỒỘỔỖƠỚỜỢỞỠ",
           "úùụủũưứừựửữ",
           "ÚÙỤỦŨƯỨỪỰỬỮ",
           "íìịỉĩ",
           "ÍÌỊỈĨ",
           "đ",
           "Đ",
           "ýỳỵỷỹ",
           "ÝỲỴỶỸ"
       };
    public static string ReplaceUnicode(string strInput)
    {
        for (int i = 1; i < VietNamChar.Length; i++)
        {
            for (int j = 0; j < VietNamChar[i].Length; j++)
            {
                strInput = strInput.Replace(VietNamChar[i][j], VietNamChar[0][i - 1]);
            }
        }
        return strInput;
    }

Sau đó, để sử dụng thì bạn gọi như sau:

string pKhongDau = ReplaceUnicode("Chuỗi cần chuyển đổi");

Xem thêm: Rewrite URL trong asp.net

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Thêm Custom Breadcrumbs cho Views Pages
Thêm Custom Breadcrumbs cho Views Pages

Recently I needed to add custom breadcrumbs to views 2 generated pages.

Security Vulnerabilities Affect Your Dev Sites Too | mydropwizard.com
Security Vulnerabilities Affect Your Dev Sites Too | mydropwizard.com

Due to the nature of the vulnerability, from the largest of enterprise applications to the smallest of brochure or hobbyist site builds, all Drupal sites were affected.

Hướng dẫn sử dụng Sass Breakpoints 1 cách hiệu quả trong Drupal 7
Hướng dẫn sử dụng Sass Breakpoints 1 cách hiệu quả trong Drupal 7

There have been plenty of blog posts touting the reasons to use Sass as a CSS preprocessor, and if you've been doing responsive design for a while