Cơn mưa có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh

Sài Gòn 28. 04. 2022

Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh !

Đối xử với bản thân tốt một chút vì cuộc đời này không dài đâu. Đối xử với người bên cạnh tối một chút vì kiếp sau chắc gì đã gặp lại.

Photo: Duy Phong

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)