Có bốn thứ không bao giờ trở lại được SÀI GÒN 13. 04. 2022

[ SÀI GÒN 13 . 04 . 2022 ]

Trong cuộc đời, có bốn thứ không bao giờ trở lại được.

Một là lời đã nói ra.

Hai là cơ hội đã lãng phí.

Ba là khoảng thời gian đã trôi qua.

Và cuối cùng, đau lòng nhất là những người đã từng bỏ lỡ.

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời...

| Nhựt |

Photo: Trần Trung Tín

#langthangsaigon

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet