Lớn lên xa nhà Đà Lạt 04. 06. 2022

"Lớn lên, xa nhà, đi rày đây mai đó, nhớ về xóm cũ, từng cái cây ngọn cỏ, con đường dường như mỗi thứ đã trở thành một phần đời…"

Đà Lạt 04. 06. 2022

---

Ảnh: chú Phạm Anh Dũng

#dalat #chuyencuadalat #dalatfriends

Tags: 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet