Khi bạn đã thật lòng yêu một ai đó nhưng rồi SÀI GÒN 16 . 03 . 2022

[ SÀI GÒN 16 . 03 . 2022 ]

Khi bạn đã thật lòng yêu một ai đó nhưng rồi lại chia tay, sau này chắc chắn bạn sẽ rất khó để yêu thêm một ai khác.

Cũng giống như bạn sắp viết xong một bài văn, nhưng cô giáo lại nói chữ bạn quá cẩu thả rồi xé đi, rồi bắt bạn viết lại vậy.

Tuy bạn nhớ mở đầu và nội dung nhưng bạn đã lười để viết tiếp rồi.  

Vì bài văn đã bị xé kia đã làm cạn kiệt sức lực của bạn, chỉ còn một đoạn kết nữa thôi mà bạn phải bắt đầu lại ngay từ đầu…

Pang-Piraya

Photo: Danh nguyen

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (2 votes)