Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng

Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành, phát triển cầu nối giữa khu vực tư nhân với cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đây là năm đầu tiên sau khi nghị quyết TW5 khóa 10 và nghị quyết 98 của chính phủ, nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Chính phủ và ban kinh tế Trung ương đã đồng tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân với trọng tâm phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo nghị quyết 10 của hội nghị TW5 khóa 12 và nghị quyết 98 của Chính phủ.

Hội nghị sẽ là kênh tham vấn đối với chính sách công – tư, liên tục, chặt chẽ nhằm phát triển kinh tế tư nhân, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước.

Hội nghị hôm nay tập trung thảo luận về khởi nghiệp sáng tạo và phương thức ứng xử với mô hình kinh tế mới. Những khái niệm này là những khái niệm mới nhưng lại rất quan trọng đối với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội bền vững.

Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu

Cụ thể hơn, những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hiểu là những doanh nghiệp mà nguồn lực chủ yếu bằng phát triển công nghệ, là công nghệ, là tri thứ và sáng tạo, hướng tới phát triển nhanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, có những sản phẩm, có các dịch vụ mô hình kinh tế mới nhằm đa dạng hóa, số hóa các sản phẩm, dịch vụ thương mại, tài chính, sản xuất, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số mà các quốc gia trên thế giới đều đang nỗ lực để có được thành tựu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Dưới góc độ của Bộ KHCN, chúng tôi được giao chủ trì xây dựng và phát triển một môi trường bền vững và thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thông qua cách tiếp cận xây dựng một hệ sinh thái bao quanh, hỗ trợ những doanh nghiệp này và đề án 884 đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm, đi đúng với chỉ đạo của Đảng, chính phủ trong việc kiến tạo môi trường pháp lý, kỹ thuật để đạt mục tiêu quốc gia khởi nghiệp. Điều này bao gồm việc xây dựng và liên kết các thành phần hỗ trợ, đầu tư, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như tăng cường kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam với hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế. Những kết quả ban đầu về một hệ sinh thái cơ bản hoàn thiện cùng con số thu hút cho khởi nghiệp sáng tạo rất ấn tượng như thông báo của ông Nguyễn Hồng Sơn đã nêu với số liệu 890 triệu USD, gấp ba lần năm trước, đã phần nào chứng minh tính đúng đắn này.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã thu hút mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu và năm 2018 thì đại diện của Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu đã tới Việt Nam tham dự sự kiện Ngày hội khởi nghiệp quốc gia 2018. Đây là dấu ấn khẳng định hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đã và đang đi cùng khởi nghiệp trên thế giới. Chúng tôi hi vọng trong năm nay sẽ tiếp tục mời được Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu tham dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia 2019.

Từ khi Bộ KHCN được chính phủ giao tổ chức 4 năm liền, từ 2015 đến 2018, các ngày hội khởi nghiệp quốc gia đã thu hút, lôi kéo hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam, nhất là khởi nghiệp sáng tạo ngày càng phát triển và khẳng định là chúng ta đã đi cùng với khởi nghiệp trên toàn thế giới. Ngày hội khởi nghiệp quốc gia sẽ được tổ chức vào 11/2019 tại Quảng Ninh và đây là một địa điểm sẽ thu hút được các hệ sinh thái khởi nghiệp trên thế giới, thu hút đầu tư, các đối tượng mong muốn khởi nghiệp tham dự.

Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án 844 và bộ KHCN đang tích cực triển khai đề án này với hy vọng chương trình đó sẽ hỗ trợ phát triển cho các đối tượng tham gia khởi nghiệp. Các cổng thông tin kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đã được hình thành, trở thành cầu nối cho tất cả thành viên khởi nghiệp tại Việt Nam thời gian qua.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet