Lời chào mừng, hành trình kiến tạo tương lai - hành trình thú vị (P1)

Với mong muốn đất nước ngày càng phát triển xa hơn nữa.tôi và những người bạn của mình mong muốn sẽ giúp được một triệu gia đình Việt nuôi dạy con cái thành tài, nuôi dạy trẻ ngay từ lúc còn trong bụng mẹ của các chuyên gia. Và chia sẻ kiến thức về phát triển bản thân với mong muốn xây dựng TÂM -TRÍ -LỰC vững vàng cho người Việt.

Video này nằm trong chuỗi bài giảng "5 bước thiết lập mục tiêu cuộc đời" đáng xem

Mục đích của cuộc sống là có nhiều trải nghiệm

"Tron vòng hai mươi năm tới bạn sẽ hối tiếc, bởi những điều bạn không làm hơn những việc bạn đã làm." - Mark Twain

Một cách khác mà chúng ta có thể tìm thấy mục đích trong cuộc sống là có những trải nghiệm phong phú và thỏa mãn. Chúng ta chỉ có một cuộc sống, ít nhất là ở hình dạng con người này. Do đó, ý nghĩa được tạo ra khi chúng ta thấy hân hoan về các trải nghiệm qua ngủ quan. Du lịch, giải trí, tình yêu, mối quan hệ, thực phẩm tốt và trải nghiệm mới lạ là tất cả những cách mà chúng ta có thể làm điều đó. 

Mặc dù không phải ai cũng có nguồn lực bình đẳng để làm như vậy, họ vẫn có thể nắm bắt cơ hội trong cuộc sống của chính họ nếu họ muốn thực sự sống cuộc sống mà không hối tiếc.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet