JavaFX

09 Dec
Cài đặt thuật toán game pokemon bằng ngôn ngữ lập trình Java

Cài đặt thuật toán game pokemon bằng ngôn ngữ lập trình Java

Với 2 TH cơ bản này thì chúng ta chỉ cần dùng vòng lặp for từ điểm đầu đến điểm cuối và kiểm tra xem đường thẳng đó có thông với nhau được không.

Read More
03 Feb
Các thao tác cơ sở làm việc mongodb trong java

Các thao tác cơ sở làm việc mongodb trong java

Để  làm việc được với mongodb trước hết bạn download thư viện mongo tại link sau :

Read more
06 Jan
Tìm hiểu về Java Driver trong MongoDB

Tìm hiểu về Java Driver trong MongoDB

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài tính năng cơ bản của MongoDV Java Driver cũng như cách triển khai và ứng dụng vào thực tế.

Read More
12 Feb
Khắc phục: Port bị chiếm không thể khởi động SERVER J2EE/JAVAEE

Khắc phục: Port bị chiếm không thể khởi động SERVER J2EE/JAVAEE

Mục đích của chủ đề này hướng tới việc giành lại port khởi động của các server hỗ trợ J2EE/JavaEE. Ở đây chúng tôi viết bài này trên Tomcat không thể khởi động được khi port bị chiếm

Read More
12 Feb

Đồng bộ giữa JavaFX và WebService, JSP, JavaBean

Kết hợp và đồng bộ giữa JavaFX và Web service, JSP, JavaBean trên mô hình MVC trong khái niệm distributed application

Read More
12 Feb

Kết hợp và đồng bộ giữa JavaFX và Servlet, JSP, JavaBean

Mục đích: chủ đề này chúng tôi đưa ra khái niệmvận dụng và cài đặt kết nối và đồng bộ (communication) giữa JavaFX và mô hình Web Container với Servlet trên mô hình MVC. Trong đó, JavaFX giữ vai trò View được nhúng trên JSP, Servlet giữ vai trò Controller và JavaBean sẽ giữ vai trò Model

Read More
12 Feb

Kết hợp JavaFX với JSP và JDBC

Mục đích của chủ đề này hướng dẫn cách tạo 1 ứng dụng Java FX đơn giản, có kết hợp sử dụng MS SQL Server database và JSP.

Read More
12 Feb

Chuyển đổi trạng thái trong ứng dụng JavaFX

Mục đích của chủ đề này hướng dẫn cách tạo 1 ứng dụng Java FX sử dụng nhiều trạng thái để hiển thị cho các chức năng khác nhau.

Read More